Sverige utgår från värsta scenariot

2011-03-18 09:48  
Karta: Jonas Askergren

Sverige och USA beräknar båda skyddszonen kring kärnkraftverket Fukushima Daiichi till 80 kilometer runtom, medan japanska myndigheter har 20 och 30 kilometers gränser.

Den svenska beräkningen bygger dock på ett kommande scenario då bränslebassängen i reaktor 4 brinner och då reaktor 3 totalhavererat. I bägge fallen skulle man få stora okontrollerade radioaktiva utsläpp.

— Vi har i våra beräkningsmodeller utgått från det värsta scenario i nuläget, då bränslebassängen vid reaktor 4 fattar eld och då härden i reaktor3  smälter, säger Ann-Kristin Hägg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Man har använt sig av två modeller för att beräkna och simulera spridningen av olika radioaktiva ämnen runt om det skadade kärnkraftverket FukushimaDaiichi.

— Vi har dels använt enkla gaussiska modeller, dels en mer avancerad modell, kallad Argos, säger hon. Dessutom har myndigheten tagit del av spridningsmodelleringar som gjorts internationellt.

Utöver denna spridningsberäkningar har SSM lagt till säkerhetsmarginaler på fett par mil, uppger Ann-Kristin Hägg.

Även de amerikanska myndigheterna har en skyddszon på 80 kilometer då man bör evakuera.

SSMs modellerare uppges inte ha undersökt än värre scenarion, som exempelvis när Tokyo, som ligger 24 mil från Fukushima, måste evakueras på grund av höga strålnivåer.

Gränsen för att evakuera boende beräknas av svenska myndigheter till ett läge då en människas stråldos kan minskas med 5-50 millisievert per månad eller med 0,2-1,5 millisievert per dygn, uppger SSM. Det finns inga besked om hur man räknar i Japan.

Enligt nyhetsbrevet Nucnet har japanska myndigheter i går mätt 0.17 millisievert vid den japanska gränsen på 30 kilometer.

I Japan har man en gräns för evakuering som går 20 kilometer i runt verket, och en gräns på 30 kilometer inom vilka människor rekommenderas hålla sig inomhus.

Den situation som svenska myndigheter utgår ifrån i sin försiktighetsberäkning har alltså ännu inte inträffat. Men på SSM anser man att man måste utgå från att detta scenario skulle kunna inträffa.

I nuläget, på fredagsmorgonen svensk tid,  uppges den största oron i Japan gälla bränslebassängen i reaktor4 där kylvatten antas ånga bort i oroväckande takt, uppger IAEA i sin senaste analys.

Myndigheterna har frångått vattenbombning från helikoptrar och låter i stället japansk militär och räddningstjänst spruta vatten med vattenkanoner och slangar för att nödkyla reaktorer och bränslebassänger i Fukushima Daiichi.

Fem räddningsarbetare uppges ha dött, två saknas, och 21 personer har förts till sjukhus.

Ytterligare 17 personer, anställda vid energibolaget Tepco och andra underleverantörer, uppges ha utsatts för stråldoser, bland annat i ansiktet, men har inte förts till sjukhus, flera poliser har kontaminerats och två brandmän som misstänks ha utsatts för strålning undersöks, uppger IAEA.

Mer om: Tsunami Fukushima

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt