Sverige först med minusutsläpp

2012-11-16 13:42  

It-företaget Inrego i Täby är först i världen med den nya metoden att städa upp sina koldioxidutsläpp så att koldioxidhalten i atmosfären minskar. Det kallas minusutsläpp och lanseras av det svenska miljöteknikföretaget Biorecro.

”Det här är superstort”, säger Inregos miljöchef Erik Pettersson, som gjorde upp affären med Biorecros vd Henrik Karlsson på miljömässan Sustainability Day i Stockholm i våras.

Tekniken heter Bio-Energy with Carbon Capture and Storage och förkortas BECCS.

Den går ut på att fånga in koldioxiden från processindustrier som har biomassa som råvara, till exempel etanolfabriker där koldioxid frigörs i jäsningsprocessen.

Koldioxiden från den typen av processer är mycket mer lättfångad än koldioxid i rökgaserna från kolkraftverk och andra industrier som använder fossila bränslen.

Koldioxiden begravs sedan på vanligt sätt i djupt liggande fickor under havsbotten eller uttjänta oljekällor på land.

Poängen med BECCS-metoden är att den tar bort koldioxid som egentligen ingår i det naturliga kretsloppet och gömmer undan den djupt nere i marken.

I normala fall går den koldioxid som skogen, majsen, vetet och annan biomassa sugit upp från atmosfären tillbaka till atmosfären när pappersmassan kokas eller när majs- och veteetnolen jäser.

Men genom att ta hand om den och ta den ur kretsloppet minskas koldioxidmängden i atmosfären.

Det är det som är skillnaden mot att fånga in och begrava koldioxid från fossila källor.

Koldioxid från kol, olja och naturgas ingår inte i det naturliga kretsloppet utan innebär en ökning av koldioxidhalten i atmosfären.

Även om man lyckas ta hand om den och neutralisera den innebär det bara plus minus noll för koldioxidhalten i atmosfären.

Det är bara med BECCS-metoden som man får ”minusutsläpp”.

BECCS-metoden har utvecklats av bland annat av svenska forskare på KTH och Chalmers men fått genomslag i ett stort, statsfinansierat amerikanskt forskningsprojekt.

Den första forskningsanläggningen ligger ute på vischan i jordbruksstaten Illinois. Där har man utvecklat tekniken att ha hand om koldioxiden från etanolframställning och därefter pumpa ned den i nedlagda oljekällor.

Det svenska startupföretaget Biorecro, grundat av de förra KTH:arna Henrik Karlsson och Lennart Byström, har lanserat utsläppsrätter för "minusutsläpp". Genom samarbete med bland annat det amerikanska forskningsprojektet i Illinois kan Biorecro garantera att koldioxid tas ur atmosfären. För det får intresserade företag betala ungefär det dubbla mot vad vanlig klimatkompensation kostar.

- Det vi gjort är att vi hittat en fungerande affärsmodell. Tekniken för minusutsläpp finns, det svåra är att hitta ekonomi i det. Det har vi nu lyckats med. Avtalet med Inrego är beviset, säger Henrik Karlsson.

Det svenska It-företag Inrego köper in begagnade datorer, rustar upp dem och säljer dem vidare till skolor, kommuner och andra verksamheter som inte vill lägga ut lika mycket pengar som nya datorer kostar. Redan där har Inrego en tydlig miljöprofil.

Nu går man ett steg vidare genom att klimatstäda sina 113 ton koldioxidutsläpp som man direkt och indirekt är orsak till varje år.

- Vi är först i världen med att ta vårt fulla klimatansvar, säger Iregos miljöchef Erik Pettersson.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt