Svenskt ja till rysk gasledning

2009-11-05 09:56  

Bolaget Nord Stream får ja på sin ansökan om att lägga ut två gasledningar på internationellt vatten men i svensk ekonomisk zon. Enligt miljöminister Andreas Carlgren uppfyller bolaget nu de miljömål regeringen satt upp.

Andreas Carlgren meddelar i dag att regeringen beviljat tillstånd för det rysk-tyska Nord Stream att lägga ned två rörledningar i Östersjön, i den del som berör svensk ekonomisk zon. En sträcka på sammanlagt 48 mil.

– Efter 23 månader av tuff miljöprövning och tuff hemläxa anser vi nu att miljömål en är tillgodosedda, säger Andreas Carlgren.

Enligt honom fanns det inga skäl att neka bolaget tillstånd. Inga svenska myndigheter har heller tyckt att regeringen bör avslå bolagets ansökan.

Sammanlagt krävs det fem nationella tillstånd. Danmark har tidigare sagt ja, och även Finland, väntas enligt Andreas Carlgren, bevilja bolaget tillstånd för gasledningarna i dag, vilket är en slump och inte samordnat med Sverige, uppgav han.

Därmed återstår bara att Ryssland och Tyskland ska bevilja bolaget miljötillstånd.

Regeringen anser inte att de särskilt miljökänsliga områdena, kring Norra och Södra Midsjöbankarna, kommer påverkas så mycket att det finns någon anledning att säga nej till projektet.

Det kortaste avståndet mellan Hoburgs bank och rörledningarna blir 4 kilometer. Det kortaste avståndet mellan Norra Midsjöbanken och rörledningarna blir 3,2 kilometer.

Avståndet mellan rörledningarna och de ur miljösynpunkt känsliga bankarna är därmed, enligt regeringens bedömning, tillräckligt för att inte medföra ”någon negativ p-verkan på naturvärdena vid de aktuella bankarna”.

Bolaget måste noga följa kontrollprogram och har fått gränsvärden för exempelvis hur grumligt vatten får bli vid nedläggningen.

Sand och sediment som innehåller gifter kan också virvla upp och fall ned men utsläppen kommer att vara lokala och tidsbegränsade, enligt miljöministern.

Nord Stream har på hela den 120 mil långa sträckningen funnit nio minor varav två inom dragningen i svensk ekonomisk zon. Dessa måste nu enligt ministern sprängas.

Andreas Carlgren uppger också att Nord Stream kommit överens med Svenska Fiskeriförbundet om lösningar som ska säkra att fiskarna kompenseras och ges möjligheter att bedriva exempelvis trålning under och efter nedläggningstiden.

Jag var från början inte övertygad att gasledningen skulle klara miljökraven , förklarade Andreas Carlgren i dag.

Men efter att miljödepartementet handlagt ansökan och frågat Nord Stream efter omfattande kompletteringar i fyra omgångar, fanns det inga skäl längre att neka bolaget tillstånd.

Det skulle i så fall innebära att Sverige skulle bryta mot reglerna i FNs havsrättskonvention, sa Andreas Carlgren flera gånger på presskonferensen i dag.

På Nord Stream är man nöjda med beslutet:

”Det svenska tillståndet är ett resultat av flera års omfattande expertstudier av miljö och teknik, samt av en god dialog med de ansvariga myndigheterna”, säger Lars O Grönstedt, Seniorrådgivare till Nord Stream i ett pressmeddelande.

Starten för byggprojektet planeras att ske redan i vår och de första leveranserna av naturgas från Ryssland till Europa kan ske i den första gasledningen under 2011, och i den andra röreldningen, året därpå, 2012.

Villkor för gasledningen

Beslutet om tillståndet är förenat med en rad villkor, däribland:

* Rörledningarna ska placeras i enlighet med de koordinater som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) fastställer.

* Bolaget ska ha ett kontrollprogram för övervakning av verksamheten Det ska tas fram tillsammans med myndigheter i Sverige.

* Grumlighet, som orsakas av havsbottenarbetena vid rörnedläggningen, får uppgå till max 15 mg/liter vid gränsen mot Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

* Verksamheten ska bedrivas i enligthet med vad bolagt lovat i sin ansökan inklusive kompletteringar, exempelvis att anläggningsarbete inte ska bedrivas i områden viktiga för torskens lek under perioden maj-oktober.

* Bolaget ska även ta hänsyn till militära lämningar vid anläggande och drift.

* Bolaget ska ansvar för och planera för avveckling och återställande av havsbottnen när det blir aktuellt.

Källa: Miljödeparementet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt