Svenska protester <br></br>mot finsk kärnkraft

2008-04-18 14:27  

Planerna på nya kärnkraftverk vid den finska kusten kritiseras hårt av både privatpersoner och myndigheter i Sverige. <br></br> - Kan vi acceptera att denna anläggning ytterligare ska förstöra för fiskens överlevnad, säger Ö-viksbon Leif Utter som har sina rötter i Österbottenstaden Kristinestad.

I Finland planeras upp till fyra nya kärnkraftsreaktorer utefter den finska Östersjökusten. Alla ansökningar går ut på remiss till grannländerna där både myndigheter och privatpersoner får yttra sig.

Nu har remissrundan gått ut för Fennovoima, det nya kärnkraftverk som den finländska industrin vill bygga för att garantera sig själva el till självkostnadspris.

Naturvårdsverket, som samordnar de svenska remissvaren, har tagit emot ett 80-tal svar, varav drygt 40 från allmänheten.

Leif Utter från Örnsköldsvik tillhör en av dem som protesterar mot planerna.

Han och hans familj har rötterna på den finska sidan och har ett sommarställe cirka fem kilometer från den anrikasvenskstaden Kristinestad, grundad 1649 av greve Per Brahe.

Kristinestad är en av de fyra platser som är aktuella för Fennovoimas planerade kärnkraftverk.

- Fisket av strömming och sik har minskat i området, liksom i hela Bottenhavet. Kan vi acceptera att denna anläggning ytterligare ska förstöra för fiskens överlevnad? skriver Leif Utter i sitt yttrande.

Läs Leif Utters hela remissvar här.

Leif Utter får medhåll av flera andra privatpersoner, organisationer och avdelningar i miljöpartiet.

Även Fiskeriverket och Naturvårdsverket oroar sig över hur kylvattnet från kärnkraftverket kan påverka fisken.

Fiskeriverket varnar
Håkan Wennhage på Fiskeriverket pekar på tre risker:

1. Att det varma kylvattnet från kärnkraftverket skadar vissa fiskar och gynnar andra, vilket rubbar balansen i fisksamhället längs Finlands kust.

2. Att laxen och andra fiskar som följer den finska kusten på väg norrut för att leka väljer att ta andra vägar. Det skulle kunna utarma fiskbeståndet i flera svenska älvar.

3. Att ägg, larver och mindre fiskar sugs in kärnkraftsverkets kylvattensystem och dör.

Både Fiskeriverket och Naturvårdsverket vill att den kommande miljökonsekvensutredningen i Finland ska titta närmare på vilken fisk som finns i området, var de leker och hur de kan komma att påverkas av att ett stort område runt kärnkraftverket får varmare vatten.

Och vad händer med avfallet?
Även Statens kärnkraftsinspektion saknar en mycket viktig del i de nuvarande planerna.

- Det saknas ju planer för hantering av det radioaktiva avfallet och det är någonting som vi skulle vilja se i den här miljökonsekvensbedömningen, säger Anders Bredfell, informatör hos SKI, till Dagens Eko.

Industrin vill ha billig el
Det är det finländska energiföretaget Fennovoima som vill bygga ett nytt kärnkraftverk med en effekt på 1500-2000 MW.

Företaget har pekat ut fyra tänkbara orter längs den finska kusten:Simo, Pyhäjoki, Kristinestad eller Strömfors.

Samtidigt planerar de två nuvarande kärnkraftsbolagen för ytterligare två reaktorer - tredje reaktor vid kärnkrafverket i Lovisa och en fjärde reaktor i Olkiluoto.

Även dessa planer ska svenska privatpersoner, organisationer och myndigheterna få yttra sig om.

Läs alla remissyttrandena här.

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt