Superelnät planeras i Nordsjön

2010-12-06 14:19  
Kartan visar hur ett möjligt framtida nät kan se ut i Nordsjön och i Östersjön. Existerande kablar är markerade med rött, de gröna är planerade och de rosa är under utredning. De blå linjerna markerar kablar som kommer att bli nödvändiga i framtiden. Källa: EU-kommissionen.

Tio europeiska länder däribland Sverige har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga ett samordnat nätverk av elkablar i Nordsjön. Nya förbindelser behövs för att ta hand om utbyggnaden av vindkraft till havs.

Enligt EU kommer vindkraften i Nordsjön att byggas ut till en kapacitet på 150 GW till år 2030. Produktionen på 563 TWh per år kommer att motsvarar 16 procent av elförbrukningen i Europa.

Till 2050 kan vindkraft till havs stå för 46 procent av Europas energibehov, spår EU.

Men hittills har vindkraftsparkerna planerats i varje land för sig. För att samordna både teknik och planering har tio länder, däribland Sverige tecknat en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) om att samordna utbyggnaden av nätet i Nordsjön.

Nätverket, som kallas North Sea Grid, ska göra det möjligt att ta hand om vindelen och vid behov lagra den i vattenmagasin i till exempel Norge. Den ska också underlätta handeln med el mellan länderna. Även på land krävs investeringar för att koppla in vindelen på de nationella elnäten.

Avtalet undertecknades i Bryssel i fredags av representanter från Storbritannien, Irland, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland. Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige.

- Avtalet är inte bindande, utan ska ses som ett första steg. Till en början handlar det om att kartlägga både tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för ett samarbete, säger Anna Forsberg, handläggare på Näringsdepartementets energienhet.

Tre olika arbetsgrupper ska bildas för att driva arbetet framåt. Bland annat ska regleringsfrågorna ses över.

Några pengar är ännu inte knutna till projektet men enligt en uppgift i tidskriften Nature handlar det om 20 miljarder euro för byggandet av tusentals kilometer av likströmsförbindelser med tillhörande kraftstationer.

Ett utbyggt elnät i Nordsjön är ett av de prioriterade projekten i den plan som EU lade fram för snart en månad sedan för Europas infrastruktur.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL