Statligt stöd till biogas från gödsel

2010-08-31 15:18  

Bönder som rötar gödsel till biogas ska ges ett statligt stöd på 20 öre per kWh. Det föreslår tre statliga myndigheter i dag.

Böndernas gödselstackar läcker metan som är en mer aggressiv växthusgas än koldioxid.

Om gödslet istället rötas till biogas minskar metanutsläppen samtidigt som den producerade biogasen kan ersätta fossila drivmedel.

För att få fart på biogasproduktionen förslår i dag Energimyndigheten tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket ett nytt statligt stöd på 20 öre per kilowattimma producerad biogas från gödsel.

-          Vi föreslår ett metanreduceringsstöd på 20 öre per kilowattimme biogas från gödsel för att stimulera jordbruket att vidareförädla gödsel och jordbruksrester till biogas, säger Christel Gustafsson, chef för bioenergienheten på Jordbruksverket i Jönköping.

Förslaget finns med i den nationella biogasstrategi som de tre myndigheterna i dag överlämnades till regeringen.

Utredningen räknar med att den totala mängden biogas från rötning kan öka från dagens cirka 1,5 TWh till mellan 3 och 4 TWh.

- Det nya stödet skulle innebära att det blir lönsamt för fler bönder att satsa på rötning av gödsel, säger Christel Gustafsson.

Hon konstaterar att intresset är stort, men att det hittills bara är 25 gårdar i landet som byggt egna anläggningar.

Det nya produktionsstödet är det viktigaste konkreta förslaget i den tjocka rapporten som bland annat också föreslår en översyn av regler på biogasområdet samt mer forskning för att använda rötresterna som gödsel.

Anders Mathiasson, vd för branschorganisationen Energigas Sverige, tycker att förslaget till ett produktionsstöd är bra.

- Men vi tycker att inte bara biogas från gödsel behöver stöd utan att all biogasproduktion borde få ett stöd på 25 öre per kWh under några år framöver.

Läs hela rapporten här

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt