Spaden i marken för ny trädiesel

2008-09-02 10:27  

Nästa vecka tar entreprenören Lars Stigsson det första spadtaget för det stora Sunpine-projektet i Piteå. Där ska 100.000 ton talloljediesel produceras för slutförädling i Preems raffinaderi i Göteborg.

- Nu är det äntligen skarpt läge för Sunpine. Kapital och alla tillstånd är framme och nu i höst kan vi börja bygga fabriken, säger Lars Stigsson till Ny Teknik.

Det blir högtidlig spadceremoni i samband med det så kallade Solander-symposiet i Piteå i slutet av nästa vecka då både Sunpine-projektet och Chemrec-projektet ska presenteras.

Lars Stigsson ligger bakom båda projekten som handlar om att utvinna syntetisk diesel ur skogsbiprodukter – Sunpine ur tallolja och Chemrec ur svartlut.

Fem Solanderprojekt
Solander Science Park är ett treårigt EU-finansierat projekt för att tillvarata forskningen om drivmedel ur cellulosa som pågår i Umeå och Piteå.

I Solander Science Park ligger fem cellulosaprojekt - Sunpines talloljeraffinaderi, Chemrecs svartlutsförgasning, förgasning av biomassa, Bioxylane (hemicellulosa) och Bioline (nytt mesaugnsbräsle).

Solander-projektet har fått sitt namn från Piteåsonen Daniel Solander, den mest berömde av Linnés lärljungar. Han är bland annat känd för att ha rest med James Cook på skeppet Endeavour i världsomseglingen som ledde till "upptäckten" av Australien och Nya Zeeland.

Räcker till tusentals dieselfordon
Sunpine-fabriken ska börja byggas redan i höst och väntas stå klar för produktion i slutet av nästa år.

Från 2010 räknar man med att producera 100.000 kubikmeter råtallolja per år vilket efter raffinering till syntetisk diesel motsvarar bränslebehovet för 100.000 dieselfordon som kör i genomsnitt tusen mil per år.

Investeringen går på cirka 250 miljoner kronor.

Delägare i projektet är Lars Stigssons bolag Kiram, skogsbolagen Södra Skogsägarna och Sveaskog samt raffinaderibolaget Preem.

Preem bygger om för 250 miljoner
Preem ska nu bygga om sitt raffinaderi i Göteborg för en kvarts miljard kronor för att kunna ta hand om råtalloljan från Piteå och raffinera den till färdig diesel.

- Vi kommer troligen att erbjuda talloljedieseln till våra storkunder som har egna tankanläggningar. Eventuellt kommer vi också att har några egna pumpar med talloljediesel, men det blir förmodligen lokalt till att börja med, säger Preems presschef Thomas Ögren till Ny Teknik.

- Samarbetet mellan skogindustrin och raffinaderiindustrin är något nytt. Vi är intresserade av att få fram ett förnyelsebart drivmedel som inte konkurrerar om maten. Vi vill inte ha en ny palmoljedebatt, säger Thomas Ögren.

Olika biodieselprodukter

Sunpines raffinerade talloljediesel går under paraplyet FAME, fettsyrametylester.

Chemrecs förgasades svartlut är en syntes av DME, dimetyleter, som kan omvandlas till fordonsbränsle.

Svenska Ecobränsles biodiesel från Karlshamn är en RME-produkt, rapsmetylester.

Preems och Perstorps biodiesel från Stenungsund klassas också som RME.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt