Solens värme fixar droppar till de törstiga

2011-03-22 23:00  
Plan för hur en vattenproducerande anläggning skulle kunna se ut. På bilden syns solvärmepaneler som levererar värme till kondenseringsmoduler. Denna anläggning skulle kunna producera tusentals kubikmeter vatten varje dygn utan driftskostnad.

En teknik som både ger dricksvatten till törstande och förhindrar att fartyg rostar utvecklas av två Uppsalaingenjörer.

Områden som drabbas av vattenbrist är ofta rika på sol. Företaget Airwatergreens idé är att med hjälp av solenergi utvinna dricksvatten direkt ur luften. Bakom företaget står Jonas Wamstad och Fredrik Edström, två civilingenjörer från Uppsala universitet. Fyra år efter examen har de utvecklat tekniken och är i färd med att patentera den.

Det rör sig om en kondenseringsteknik som ligger till grund för de två produkterna Airwaterdry, som är ett luftavfuktningssystem, och Airwaterwell, som utvinner dricksvatten ur luften.  Kondenseringstekniken är värmedriven och planen är att utnyttja solenergi till Airwaterwell för att framställa dricksvatten även på platser där eltillgången är snål. Båda produkterna kan köras på elektricitet, men el är bara aktuellt för avfuktningen.

- Vi siktar inte på att utvinna vatten med elektricitet, eftersom det redan finns andra alternativ på marknaden som gör det lika bra. Dessutom saknas ofta elnät i de länder där vattenbehovet är som mest akut. Det unika med vår konstruktion är att den kan drivas enbart på värme, säger Jonas Wamstad.

Kondenseringstekniken bygger på en övermättningsprincip. Ett hydroskopiskt material i apparaten adsorberar fukt i luften. Vattenångan övermättas och övergår då från gasfas till flytande fas. Genom tryckskillnader pressas sedan vattnet ur det hygroskopiska materialet.

- Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket dricksvatten man kan få ur maskinen, eftersom systemet kan skalas upp hur mycket som helst. Kapaciteten avgörs av hur många kvadratmeter solbestrålad yta du har, säger Jonas Wamstad.

Airwatergreen uppskattar att de får ut 5 liter vatten per dygn och kvadratmeter solenergi. Beräkningen bygger på att solen står i zenit och att himlen är molnfri i åtta till tio timmar. Jonas Wamstad tror inte att soltillgången blir något större problem eftersom Airwatergreen framför allt tänker sälja produkten till Mellanöstern, Indien och Kina.

Kondenseringstekniken är under patentering, men används redan i ett avfuktningssystem som Airwatergreen har sålt till Uppsalas universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. Även avfuktaren ska tillföra marknaden någonting nytt.

- I dagens sorptionsavfuktning fångar man upp vattenångan med ett hygroskopiskt material, precis som vi. Skillnaden är att andra torkar det hygroskopiska materialet genom att förånga vattnet i det, medan vi pressar ut det direkt i flytande form. Genom att inte behöva förånga vattnet gör vi en stor energivinst, säger Jonas Wamstad.

Enligt Airwatergreen är konstruktionen mekaniskt enkel och blir därför fysiskt flexibel. Målsättningen är att den ska kunna anpassas för att nå trånga utrymmen och andra svåråtkomliga områden där det är stor risk för fukt. Tänkta användningsområden är bland annat lastfartyg och flygplan som behöver skyddas mot rost.

Företaget har nyligen bjudits in till FN:s klimatmöte RTCC, som hålls i november. Globalt sett har 37 företag bjudits in för att visa på konkreta förändringar som kan göras inom energi och vatten.

- Det är en extremt stor ära eftersom det är FN. Jag vet bara ett annat svenskt företag som är inbjudet, säger Jonas Wamstad.

Flera detaljer kring kondenseringstekniken är än så länge hemliga för att inte äventyra patentet.

Gillar inte vinter

Hygroskopi: förmågan att uppta och avge vattenånga.

Sorptionsavfuktning: avfuktningsmetod där fuktig luft dras förbi eller genom ett fuktabsorberande material. Fukten avlägsnas ur materialet genom att värmas upp till vattenånga som ventileras ut. En annan vanlig metod för avfuktning är kondensavfuktare, där vattenångan kondenseras på en kall yta och förs bort som vatten. Kondensavfuktare fungerar ofta dåligt vid temperaturer under tio grader.

Airwatergreen kallar sin kondenseringsteknik controlled moisture capture and release (CMCR).

Airwatergreen räknar med att kunna utnyttja cirka 70 % av solinstrålningen. Om apparaten istället går på el kan vattenproduktionen ökas.

Sara Engström

Mer om: Solceller Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt