Socialstyrelsen: Än är strålningsnivån låg

2011-03-14 12:07  

De radioaktiva nivåerna utanför kärnkraftverket Fukushima 1 fortsätter att öka. På Socialstyrelsens krisberedskapsenhet följer man utvecklingen noga.

- Det är först nu som det börjar komma siffror, säger Åsa Ljungquist, medicinsk utbildad utredare på enheten på krisberedskap.

De siffror hon sett hittills ligger långt under de nivåer vi människor reagerar på genom att bli akut strålsjuka. Det inträder när en person utsatts för en dosekvivalent på över 1 Sivert. När Ny Teknik berättar om uppmätta värden på 680 mikrosivert per timma vid stängslet utanför Fukushima 1 kommenterar hon:

- Det betyder att en människa måste står i åtskilliga timmar vid mätpunkten för att få allvarliga symptom.

Närmare bestämt handlar det om 61 dygn, eller två månader.

Akuta symptom hos strålskadade är massiva kräkningar samt att de vita blodkropparna kan slås ut. Med ökad infektionskänslighet som följd.

Lägre doser av strålning kan påverka cellerna framför allt i sköldkörteln, något som kan leda till att cancer utvecklas på lång sikt. Det gäller också olika former av leukemi.

Mätningar av personer som bor nära kärnkraftverken, och som evakuerats med bussar, visar att många av dem fått radioaktiva partiklar på kläder och skor. Men det är inte samma sak som att de hunnit utsättas för en skadlig dos, enligt Åsa Ljungquist.

Personer som har fått partiklar på sig får ta av sig kläderna och tvätta sig. Det görs för att de inte ska gå omkring med partiklar som strålar.

Den radioaktivitet som uppmätts runt de skadade reaktorerna kommer av allt att döma från radioaktiva ånga.

- Även det som syntes på bilderna från explosionen består huvudsakligen av ånga, säger Åsa Ljungquist.

Det leder till att radioaktiva partiklar snabbare faller till marken och inte, som när det handlar om damm, förs vidare med vindarna.

- Partiklarna ligger still på marken, men riskerar att föras ner i grundvattnet om det regnar.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt