Små mängder radioaktivt jod i svensk japanresenär

2011-03-24 14:52  
Håkan Pettersson

Två av sex personer som undersökts på Linköpings universitetssjukhus har små mängder av jod 131 i urinen. Bägge har vistats i Tokyoområdet på senare tid.

Sex personer som besökt Japan och återvänt Sverige har den senaste tiden sökt sig till akuten på Universitetssjukhuset i Linköping.

Fem av dem hade vistats i Tokyoområdet och två av dem, vuxna över 20 år, hade vid mätningarna efter hemkosten till Sverige små mängder av det radioaktiva ämnet jod-131 i urinen.

- Vi har mätt upp halter på 20 becquerel per kilo urin hos två personer, säger Håkan Pettersson, strålskyddsfysiker på sjukhuset.

Enligt honom medför detta en stråldos av cirka 20 microsievert, vilket motsvarar stråldosen från en tandröntgen.

I normala fall förekommer inget jod-131 överhuvudtaget i urinen.

- Mängderna är för små för att utgöra någon som helst hälsorisk, uppger Håkan Pettersson. Dessutom klingar radioaktivt jod av snabbat och mängden i kroppen halveras på cirka fem dagar.

Samtidigt, säger han att flera av Japanresenärerna påverkats av det svåra jordbävningstrauma det varit med om och en person har behövt krisstöd.

Enligt Åsa Ljungquist, utredare på Socialstyrelsen, har ytterligare två svenskar vid ett annat sjukhus sökt sig dit efter att ha varit i Japan.

–De fallen föranledde dock ingen provtagning, säger hon. Det kan i sig beror på olika faktorer som exempelvis var man har vistats i Japan och när man har varit i landet, förklarar hon.

Socialstyrelsen har bett landstingen att höra av sig om svenska japanresenärer söker sig till sjukhus med oro för att de kan ha exponerats för radioaktiv strålning, och informera om hur de följer upp fallen.

- Vi börjar med att screena personer på kroppen och om man mäter upp radioaktivitet så bör man ur strålskyddssynpunkt gå vidare med urinmätningar. Ur patientens synvinkel är det dessutom viktigt att få tydliga besked om storleken på kontamineringen, säger Håkan Pettersson.

Hittills har uppskattningsvis hälften av de svenskar som fanns i Japan när jordbävningen inträffade rest hem till Sverige. Det vill säga ungefär 1 000 personer.

Kvar i Japan finns 699 svenskar, enligt svenska myndigheter. Av dem  vistas cirka 300 i Tokyo och de övriga främst i de södra delarna av landet.

Radiofysikavdelningen vid universitetssjukhuset i Linköping är ett av de beredskapslabb som jobbar i Strålsäkerhetsmyndighetens nationella beredskapsorganisation. Övriga är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, universitetssjukhuset Malmö/Lund, Studsvik Nuclear i Nyköping och Foi i Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt