SKB avfärdar djupa borrhål

2009-10-09 13:59  

- Djupa borrhål som metod för slutförvar av använt kärnbränsle är mycket riskfylld och har stora svagheter, säger Saida Laarouchi-Engström på kärnkraftsindustrins bränslebolag SKB.

I dagblossade debatten upp på nytt om hur det svenska kärnavfallet bäst ska förvaras i hundra tusen år till dess att radioaktiviteten klingat av.

Är det säkrast att begrava kärnavfallet i flera kilometer djupa borrhål i berget som bland annat miljörörelsen förespråkar eller i lerinbäddade kopparkapslar insprängda i tunnar 500 meter ner i berggrunden som den svenska kärnkraftsindustrins dotterbolag Svensk Kärnbränslehantering förordar?

SKB reagerar i dag på Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav på att SKB bättre motiverar sitt ställningstagande att avfärda djupa borrhål som slutförvarsmetod.

"Om kapseln går sönder?"
Djupa borrhål är en metod som är behäftad med mycket stora svagheter och risker, menar SKB. '

- Hur ska vi kunna kontrollera att kapslarna inte läcker och hur ska vi kunna ta upp dem och reparera dem om de ligger fyra kilometer ned i marken, säger Saida Laarouchi-Engström till Ny Teknik.

Hon menar att alla andra kärnkraftsländer också avfärdat djupa borrhål som en säker slutförvaringsmetod.

- Att kontrollera hanteringen i varje steg och att kunna reparera vid behov är två säkerhetsprinciper som är fundamentala för oss och som vi aldrig kan uppnå med djupa borrhål, säger hon.

"Bättre motivering"
Men nu kräver den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten SSM att SKB motiverar sitt ställningstagande mer utförligt och övertygande än man hittills gjort.

- Vi begär att SKB gör ytterligare en analys av grundvattnets rörlighet på stora djup och att man ger en bättre analys av problemet att borra så djupa hål i berget, säger Björn Dverstorp på SSM till Ny Teknik.

SSM formulerar sina krav i ett yttrande till SKB:s senaste forskningsrapport FUD 2007.

- Om SKB avfärdar djupa borrhål så vill vi se ordentlig motivering. Vi tycker att SKB behöver komplettera sin motivering, säger Björn Dverstorp.

Fullständig motivering nästa år
Men det är inte frågan om att SSM kräver en ny rapport nu utan att SKB i samband med sin ansökan om slutförvaring i Forsmark ger SSM ett bättre underlag för att avfärda djupa borrhål.

- Det kommer vi också att göra, säger Saida Laarouchi-Engström.

- En fyllig redovisning till motiven för val av KBS-3, och också motiven till varför tidigare studerade metoder har avfärdats, kommer att lämnas till regering och myndigheter om ett år från nu, när vi lämnar in ansökningarna för prövning. Detta helt i enlighet med träffad överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten, säger hon till Ny Teknik.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt