Skärpta krav på vindkraften i istider

2014-01-31 15:43  
Vindkraftparken Uljabuouda fick inte igång avisningsskyddet i tid och drabbades av kraftig nedisning redan i november. Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Vattenfall skärper nu kraven på tillverkarna av vindkraftverk för att komma tillrätta med isproblemen.

- I vindkraftparker i norra Sverige är nedisning ett av de största problemen och att avisningssystem inte fungerar som de ska är en risk i en stor investering. Nu skärper vi kraven vid upphandlingarna, säger Daniel Gustafsson, projektledare för nya vindkraftparker på Vattenfall.

Enligt Gustafsson kan garantikraven formuleras på två sätt. Det mest omfattande går ut på att kräva att elproduktionsförluster till följd av isbildning inte får överstiga en viss procentsats. Men Vattenfall kan också kräva garantier för att turbintillverkarnas avisningssystem är av sådan kvalitet att kraftverken garanteras vara operativa upp till vissa temperaturer och vindstyrkor.

I sammanhanget nämns också att det inom standardiseringssystemet IEC (International Electrotechnical Commission) finns reglerat hur mycket el ett vindkraftverk ska ge vid en viss vindhastighet. Där regleras också hur den ljudnivå som kraftverken avger ska mätas och definieras.

- Men när det gäller avisningssystem finns ingen standard. En anledning till det är att systemen ser olika ut och att tekniken är ung, säger Daniel Gustafsson.

Vattenfall har turbiner från flera stora tillverkare som Siemens, Vestas och Enercon. Siemens avisningsteknik bygger på att el leds genom rotorbladens ytskikt medan de övriga två använder en metod som bygger på att varmluft leds genom rotorbladen. Enercon räknas som en av de tidigaste aktörerna när det gäller att införa avisningssystem.

Hur kommer Vattenfalls hårdare krav att påverka er?

- Jag tror att vi kommer att möta upp dessa krav, säger Pamela Lundin, Sverigechef på Enercon.

Men vad säger du om de problem med isbildning som ändå finns?

- Vi arbetar hela tiden på att utveckla vår metod baserad på varmluft. Det kommer vi inte att lämna, säger Pamela Lundin.

Samtidigt står det klart att frågan om isbildning på vindkraftverk får allt större betydelse. En anledning är att det blir vanligare med vindkraft i kallt klimat.

Och bakgrunden till problemen är att det vid speciella väderförhållanden - fukt och temperaturer mellan nollgradigt och ned till minus 25 grader - sker istillväxt på vindkraftverkens rotorblad.

Om isbildningen är omfattande kan det leda till att kraftverken stängs helt. Men även mindre istillväxt leder till försämrad elproduktion eftersom rotorbladens aerodynamik då försämras. Andra negativa följder är att is kan slungas iväg från rotorbladen och det kan också göra att ljudnivåerna höjs över gränsvärdena.

Olle Nygårds

Mer om: Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt