Sjöfarten rustar för renare avgaser

2007-10-12 15:46  

Om bara några år väntas både USA och EU skärpa utsläppskraven för sjöfartens avgaser. Den tunga tjockolja som fartygen använder idag klarar inte kraven. Både bränsle och motorer måste förnyas.

Organisationen Intertanko har i veckan informerat sina medlemmar inom oljesjöfarten om regler som kan börja gälla om bara några år.

Fartyg som anlöper amerikanska hamnar får använda olja med en svavelhalt på max 0,1 procent. Idag begränsas innehållet på de flesta håll i världen till 4,5 procent. I vissa områden, exempelvis Östersjön, är gränsen 1,5 procent.

Även EU har satt upp motsvarande hårda regler från 2010 och inom sjöfartskretsar väntar man att FN-organet IMO, som handlägger sjöfartsfrågor, ska lägga fram globala regler.

Om sjöfarten ska byta från tung bunkerolja, som är en blandning mellan restprodukter och raffinerad olja, till mer förädlade produkter som dieselolja, måste raffinaderikapaciteten i världen byggas ut.

Ytterligare 250 miljoner ton olja om året kommer att behövas om sjöfarten slutar använda tjockolja och övergå till diesel. Men Intertanko räknar med att oljebolagen svarar på den ökade efterfrågan med att bygga ut raffinaderikapaciteten.

Dieselolja som drivmedel och moderna dieselmotorer kommer enligt Intertanko att minska oljeförbrukningen, liksom utsläppen av koldioxid, svavel, kväve, tungmetaller och polyaromatiska kolväten.

På plussidan för sjöfarten står också att man slipper uppvärmningskostnaderna för den trögflytande bunkeroljan (den måste värmas innan den kan användas i motorerna) liksom kostnaderna för att ta hand om restprodukter från oljan. Dessutom minskar slitaget på motorerna från orenheter i bunkeroljan.

Även om rederierna tvingas ta smällen för att bygga om motorer och betala mer för dieseloljan än för dagens tjocka bunkerolja anser Interntanko att den enklare hanteringen av bränslet och den bättre verkningsgraden i motorerna väger upp merkostnaderna.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt