Sekabs etanolsatsning kritiseras i ny rapport

2009-10-15 07:34  

Kritiken mot Sekabs planerade sockerrörsodlingar i Tanzania tilltar. Lokalbefolkningen förlorar bördig jordbruksmark, livsmedels- och vattenförsörjningen är hotad, skriver den internationella organisationen "Action Aid" i en färsk rapport.

Några dagar innan biståndsorganet Sida väntas lämna besked om Sekabs ansökan om lånegarantier kommer en rapport med svidande kritik mot det svenska företagets planerade sockerrörsodlingar i Tanzania.

Undersökningen, som gjorts av den internationella organisationen ”Action Aid”, har utförts som en fältstudie. Medlemmar i organisationen har besökt byarna på den tanzaniska östkusten där det svenska företaget tänker förverkliga sina planer. Man har intervjuat lokalbefolkningen och analyserat de sociala likaväl som miljömässiga konsekvenserna av projektet.

Det Sekab hävdar - att det bara är obrukbar mark utan ägare som tas i anspråk för sockerrörsodlingarna - överensstämmer inte med verkligheten, enligt rapporten. Det handlar om synnerligen stora områden som nödvändiga för befolkningen, marker varifrån människor hämtar vatten, tar trä till träkol, samlar ved, byggnadsmaterial till bostäder, nötter, svamp, frukt liksom vissa grässorter som man väver mattor av – produkter som när de säljs bidrar till försörjningen.

Eftersom det går åt så väldiga arealer till sockerrörsodling fruktar många att konkurrensen om den återstående jordbruksmarken kommer att öka. Det kan leda till sociala spänningar.

Dessutom kommer livsmedelspriserna och stiga, enligt undersökningen. Det blir svårare att försörja en familj.

Sockerrörsodlingar kräver också stora mängder vatten, som hämtas från dammar, floder och andra vattendrag - men under torrperioder även från grundvattnet, vilket kan leda till för ändringar i ekosystemet.

Till dem som varnat Sekab för den vattenbrist som kan uppstå hör Världsnaturfonden, WWF.

Bland lokalbefolkningen finns det flera som anser sig lurade av Sekab och dotterbolaget i Tanzania. Några anser sig ha blivit mutade till att skriva på avtal som ger Sekab tillstånd att utnyttja mark.

Konsultbolaget Orgut, som Sekab anlitat för att göra en konsekvensbeskrivning av satsningen, har tagit avstånd från den slutversion det svenskägda företaget presenterat.

Sekab ägs till 70 procent av kommunerna Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Moderbolaget vill avveckla verksamheten i Afrika och sälja det afrikanska dotterbolaget – som dock försöker fortsätta verksamheten i Tanzania och ansöker om lånegarantier från Sida.

Hans Dahlquist

Mer om: Sockerrör etanol

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt