Så ska vindkonflikter minska

2011-12-07 08:32  

Sverige kan dra lärdom av Danmark och Tyskland för att minska konflikterna mellan vindindustrin och försvaret, enligt en färsk rapport. Ny teknik för radar och smidigare hantering av tillstånd är två exempel.

Det växande intresset för vindkraft ökar antalet konflikter mellan försvaret och vindindustrin. Regeringen gav därför i fjol FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i uppdrag att undersöka hur Danmark, Tyskland, Norge och Finland hanterar frågan. Nu är rapporten klar.

- Vi kan inte ta efter ett annat land rakt av eftersom förutsättningarna är så olika. Men vi kan dra flera lärdomar framför allt från Danmark och Tyskland som har byggt mycket vindkraft, säger Fredrik Lindgren, projektledare på FOI.

Ett problem i Sverige är att Försvarsmaktens synpunkter vägs in sent i tillståndsprocessen. Vindprojektörerna kan satsa mycket tid och pengar innan de får avslag. I Danmark planerar i stället kommunerna för vindkraft i samråd med försvaret.

- Sedan kommer vindkraftsföretagen mer eller mindre till ett dukat bord. Det skulle vara jättebra om vi kunde peka ut lämpliga områden tidigt i processen, säger Fredrik Lindgren.

En annan stötesten är att försvarets radar- och radiolänksystem kan störas av roterande turbinblad. Rapporten lyfter fram hur andra länder utvecklar mer robust teknik. En vindsnurra kan exempelvis utrustas med radarutrusning som kompenserar störningen.

Ytterligare ett hinder är att det saknas överblick över vindkraftverk som redan byggts, som fått tillstånd och som söker tillstånd. Inaktuella förfrågningar som fått godkänt av försvaret kan därför blockera nya ansökningar området.

Rapporten konstaterar även att det svenska flygvapnet flyger snabbare på lägre höjd än piloterna i Danmark och Tyskland. Det är en orsak till att Sverige har fler konflikter mellan vindföretag och försvar.

Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft – beskrivning och analys 

3 400 nya vindsnurror

I augusti uppgick Sveriges årliga produktion av el från vindkraft till 5 terawattimmar.

Regeringens har beslutat att myndigheterna ska planera för en vindkraftproduktion på 30 terawattimmar år 2020, varav 20 terawattimmar på land. Då krävs upp till 3 400 nya vindsnurror.

Sedan år 2007 har försvaret fått cirka 26 000 förfrågningar. 21 300 har godkänts.

Källa: FOI

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt