Så ska hemgjord el ut i kraftnätet

2010-04-20 23:00  
Lennart Rönning, vd på Arvika Elnät, konstaterar att effekten sjunker till fyra kilowatt av 100 möjliga när regnmolnen skymmer solcellerna. Foto: Anders Wallerius

Glava Energy Center i Värmland provar hur elsystemet reagerar när småskalig elproduktion kopplas till elnätet. Och hur nätet kan göras "smartare" för att tåla alternativens varierande produktion.

Glava Energy Center i Hillringsberg är den perfekta testplatsen för hur alternativa, småskaliga energikällor kan samsas i elnätet.

Vattnet, vinden, solen och kobajset finns alldeles inpå knuten. Och allt kan omvandlas till energi med modern teknik.

- Vi har en hyfsat stor försöksanläggning och kan jämföra olika jämbördiga energislag med varandra och se att de teoretiska beräkningarna stämmer i verkligheten, säger Lennart Rönning, vd på Arvika Elnät, som deltar i EU-projektet.

Vid det värmländska energicentrumet ska forskare i praktiken kunna studera hur de olika energislagen påverkar elsystemet. Och se hur ett "smart" elnät kan reglera och jämna ut svängningarna i produktionen när solen går i moln eller vinden mojnar.

- Vi kanske får resonans i elnätet, eller kraftiga övertoner, säger Lennart Rönning.

- Men med våra mätinstrument på olika ställen i systemet kan vi se de "dippar" och "flickers" som uppstår, och vi kan testa sätt att motverka problemen.

På ortens gamla fotbollsplan, som ligger bara ett stenkast från solcellstillverkaren Scanmodule, står långa rader av solceller.

I varje rad finns 20 seriekopplade solcellsmoduler, som ger 600 volt likspänning vid klart väder.

Tillsammans ger de 500 modulerna cirka 100 kilowatt el, och under ett år beräknas solparkens 500 kvadratmeter leverera drygt 100 megawatttimmar.

Hillringsbergs gamla bruk bidrar också till elproduktionen.

Det nu nedbrunna sågverket har ett gammalt vattenkraftverk, som gör elström av Glasälvens strömmande vatten.

På lantbruket intill betar närmare 400 nötdjur, som lämnar efter sig mängder av gödsel. Och ur koskiten fås biogas, som antingen driver elgenerator eller eldas till värme tillsammans med halm och flis från gården.

Dessutom finns färdiga planer på att bygga såväl vertikalsnurrande som vanliga propellerförsedda vindkraftverk runt energicentrumet. Ett par hundra kilowatt ska vindkraftverken leverera in på elnätet.

Anders Wallerius

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt