Så kan Afrika få kyla från havet

2011-07-19 11:31  

- Vi försöker få biståndsminister Gunilla Carlsson och svenska företag att satsa på den välkända havsvattentekniken OTEC för att ge Afrikas länder både el, vatten och kyla.

Det säger it-experten Petter Terenius, som dragit igång den svenska organisationen OTEC Africa tillsammans med flera kända oceanografer .

Syftet med OTEC Africa, som än så länge bara är en påtryckargrupp med en webbsida, är att få svenska och utländska företag och  regeringar att satsa på djupvattenstekniken Ocean Thermal Energy Conversion.

- Vi har varit i kontakt med både regeringen och en del svenska energiforskare men inte fått någon riktig respons. Däremot har vi fått en förfrågan från en stor aktör inom energisektorn i USA. ”Vad kan vi hjälpa till med”, frågade de, säger Petter Terenius till Ny Teknik.

OTEC-tekniken är känd sedan hundra år tillbaka men har bara praktiserats i lite större skala i ett USA-finansierat projekt utanför Hawaii.

Tekniken går ut på att pumpa kallt djuphavsvatten upp till ett flytande eller bottenstående kraftverk som ligger vid kuster med varmt ytvatten.

Den är bara aktuellt i områden runt ekvatorn där skillnaden i temperatur mellan ytvatten och djuphavsvatten är minst 20 grader Celsius.

Skillnaden i värmeenergi omvandlas till elektricitet via turbiner, samtidigt som vattnet avsaltas.

- Förutom att producera elektricitet kan det kalla och näringsrika havsvattnet användas till fiskodling, att kyla lokaler och avsaltas till dricksvatten. Det är också möjligt att fånga in koldioxid i det vatten som pumpas tillbaka till havet, säger Petter Terenius.

Skälet till att OTEC-tekniken inte används kommersiellt i dag är att anläggningar som ska gå runt ekonomiskt måste vara väldigt stora.

- Man talar om investeringar på 500 miljoner kronor upp till en miljard för att för att få ett konkurrenskraftigt pris på den el som genereras. Få företag är villiga att investera sådana summor i en teknik som inte förut prövats storskaligt, säger Petter Terenius.

Den nystartade påtryckarorganisation OTEC Africa menar att tekniken inte behöver förverkligas i så stora dimensioner.

- Vi har lärt oss av kontakterna med biståndsmyndigheter och företag att man är mer intresserad av att ge medel till flera små projekt vid flera tillfällen. Därför menar vi att man i stället för en gigantisk flytande anläggning för hundra miljoner kronor, åtminstone bör utforska möjligheten att serieproducera mindre OTEC-anläggningar och koppla samman dem i ”OTEC-parker”, säger Petter Terenius.

Han säger att OTEC Africa varit i kontakt med det svenska havsprojektet Seabased för att testa sina idéer och för att studera hur Seabaseds teknik att koppla samman små anläggningar skulle fungera i ett OTEC-projekt.

- Vi tror att biståndsprojekt och OTEC skulle passa som handen i handsken. Det behöver dock inte vara en regeringsfråga enbart, utan också en fråga för stora bygg.- och energiföretag som vill satsa på både ny teknik och bistånd till Afrika, säger Petter Terenius.

Bakom OTEC Africa står grundaren Petter Terenius på konsultföretaget Xenada Media, oceanografen Lars G Golmen på Norsk institutt for vannforskning NIVA, Luis A Vega, chef för National Marine Renewable Energy Center på University of Hawaii samt Michael Gauthier, tidigare ordförande i International OTEC-DOWA Association i Paris.

Läs mer om OTEC-tekniken på OTEC Africas sajt här.

Och på det amerikanska teknikföretaget Lockheed Martins sajt.

Så fungerar OTEC-tekniken

Genom att pumpa upp det kalla djuphavsvattnet i 1000-3000 meter långa och flera meter vida rör, kan det reagera med det varma ytvattnet och energi utvinnas. Det finns tre metoder för att utvinna denna energi.

1. ”Closed Cycle” – Ytvatten pumpas in i en kammare där ammoniak förgasas av värmen från vattnet. Gasen ger ett tryck som driver en turbin som i sin tur genererar elektricitet. Det kalla djuphavsvattnet gör sedan att ammoniaken blir flytande igen varpå processen kan upprepas.

2. ”Open Cycle” – Stora mängder ytvatten leds in i en tryckkammare där cirka 0,5 % av vattnet förångas och denna ånga går sedan genom en turbin som genererar elektricitet. Vattnet kondenseras med hjälp av avkylning från djuphavsvatten och ger avsaltat vatten (eftersom salt inte förångas).

3. Teknikerna ovan kan också kombineras till en hybridlösning.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt