Så blir gamla däck prima dieselolja

2012-02-10 10:32  

UPPDATERAD Ett helt nytt svensk oljebolag har sett dagens ljus – Cassandra Oil. Oljemannen och uppfinnaren Anders Olsson har utvecklat en katalytisk kracker som gör olja av gamla däck och plastpåsar.

- Vi kan tillverka prima olja med marindieselkvalitet för mindre än 30 dollar per fat – oberoende av vilken råvara vi använder. Det kan vara bilddäck, plast, oljeskiffer eller förorenad tungolja från ”oljesjöarna” i öknarna i de oljeproducerande länderna, säger Anders Olsson till Ny Teknik.

Han har ett beviljat svenskt patent och en internationell PCT-ansökan på sin katalytiska kracker, som bryter bindningen mellan kolvätekedjorna i den petroleumråvara som används och får fram en högvärdig olja med låg svavelhalt.

Tekniken är känd och heter termisk depolymerisering. Fler patentansökningar är på väg, enligt Anders Olsson.

- Den råvara som vi använder hanteras i dag som sopor som man antingen bränner eller hackar sönder och använder det som fyllnadsmassa. För att inte nämna de gigantiska oljesjöarna i Mellanöstern. Inte särskilt miljövänligt, säger Anders Olsson.

Cassandra Oil har under hösten testat tekniken i en maskin, som byggts hos Sjölanders Mekaniska Verkstäder i Västerås, i samarbete med återvinningsföretaget Ragnsells och kalkproducenten Nordkalk.

Nu ska man bygga en större maskin, en fullskalig anläggning på 1 500 kW.

Ragnsells, som är Europas största återvinningsföretag av fordonsdäck, levererar råvaran och Nordkalk köper den färdiga oljan för att använda i sin energikrävande kalktillverkning.

- Av ett däck på 10 kilo får vi ut 4,5 kilo olja. En fjärdedel blir kolpulver, en tiondel gas, ytterligare en tioden en tiondel stål och resten gas och fiberrester. Själva processen tar inte mer än femton minuter från det att man stoppar i rivna däck till dess att det kommer ut olja, säger Anders Olsson.

Använder man plast som råvara är utfallet 100 procent olja eftersom de flesta plaster endast består av kolväten.

- Förorenad plast, till exempel olje- och kemikaliefat eller näten från norska fiskodlingar, är svår att göra något vettigt av. Men i vår kracker spelar det ingen roll hur smutsig plasten är, säger Anders Olsson.

Tung, svårberarbetad olja, så kallad oil sludge, är en annan attraktiv råvara för Cassandra Oil, liksom oljespillet vid raffinaderierna.

Cassandra Oils ”reaktor” kan också ta hand om elektronikskrot och få ut både olja, gas och metaller.

- Ur ett ton elektronikskrot ska vi kunna producera 700 kilo olja, 200 kilo koppar, 400 gram silver och 40 gram guld, säger Anders Olsson.

Cassandra Oil har under hösten tagit in 42 miljoner kronor från privata investerare för att kunna bygga två maskiner, en på 750 kW och en på 1 500 kW. Det är den större maskinen som ska producera olja åt Nordkalk.

Maskinen tillverkas i sex moduler för att kunna fraktas i standardcontainrar.

Cassandra Oil förhandlar med ägaren till Sjölanders i Västerås om ta över företaget och tillverka katalytiska reaktorer i stor skala i egen regi.

Man har också lagt ett bud på företaget Factum Electronics, som är noterat på First North-listan hos Nasdaq OMX i Stockholm.

Det skulle gå till så att Factum Electronic, som har sina rötter i Luleåföretaget Effnet, köper Cassandra Oil och byter namn och inriktning. På så sätt tar Cassandra Oil köksvägen till börsen, som det heter i finanskretsarna.

En extra bolagsstämma i Factum kommer att hållas den 9 mars.

Cassandra Oil

Cassandra Oil bildades förra året under namnet Eureka Oil, men tvingas nu byta namn eftersom det finns ett norskt oljeteknikbolag med samma namn.

Grundare är Anders Olsson med lång erfarenhet av oljeindustrin i Brasilien och Mellersta Östern. Han har bland annat varit agent för det statliga brasilianska oljebolaget Petrobras saneringsteknik i Mellersta Östern.

Han har under senare år arbetat med utvärdering av olika tekniker för oljesanering för att lösa problemet med de stora oljesjöarna av tungolja i Mellersta Östern.

Under 2010 ansökte han om patent på sin egen teknik som bygger på ”termisk depolymerisering medelst friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt”.

I den katalytiska krackern bryts kolvätekedjorna i insatsråvarorna upp och man får ut lätta ”fraktioner” av olja. Enligt Anders Olsson håller man samma kvalitet som marin diesel men till en så låg produktionskostnad som 23 dollar per fat, men till så låg kostnad som 23 dollar per fat.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt