Riksdagen varnas för <br></br>fortsatt etanolsatsning

2008-02-04 07:30  
Christina Engfeldt, FAO:s representant i Norden.

Etanol från vete och majs är inget miljövänligt bilbränsle. Det går åt mer fossil energi att ta fram en liter etanolbränsle än vad som behövs för att köra bilen direkt på bensin. Den drastiska bilden får riksdagens trafikutskott ta del av den 14 februari.

Trafikutskottet har kallat Christina Engfeldt, FN-organet FAO:s representant i Norden, till en öppen utfrågning om de förnybara fordonsbränslenas roll för att minska klimatpåverkan.

Hon ska redogöra för FAO:s syn på den konflikt som finns mellan livsmedelsproduktionen i världen och tillverkningen av biobränsle.

- Ettårsgrödor som vete och majs kräver goda åkerjordar, mycket vatten, konstgödsel och fossilt bränsle och frågan är om det är rätt prioritering att använda sådana råvaror till bilbränsle, säger Christina Engfeldt till Ny Teknik.

Mat eller bilbränsle?
Hon hänvisar till den uppmärksammade rapport, som FAO publicerade förra året, där man bland annat visar att så kallade miljöbilar som körs på etanol kan släppa ut mer växthusgaser än motsvarande bensin- och dieselbilar.

- FAO uttalar sig inte om svensk etanolproduktion eller svenska miljöbilar, men vi ställer frågan om det är rätt prioritering att låta 800 miljoner bilar i världen rulla på biobränsle när ett lika stort antal människor går ständigt hungriga, säger Christina Engfeldt.

Onödigt att gå vägen om lantbruket
Det går åt så mycket fossilt bränsle att tillverka handelsgödsel och bekämpningsmedel och att köra jordbruksmaskinerna att det skulle vara bättre att tanka bilen med vanligt bensin eller diesel i stället för att gå omvägen över lantbruket.

Etanol som tillverkas av grödor i tropikerna är mer energieffektiva än den veteenanol som tillverkas i Sverige.

El av biogas ger fattiga hopp
Det som däremot är värt att prioritera är den forskning som går ut på att med enkla medel framställa elektricitet av biogas med råvaror från mark som man normalt inte kan odla matgrödor på, menar Christina Engfeldt.

I början av juni kommer FAO att arrangera en stor internationell konferens om tillgång till föda, bioenergi och klimatförändring som en uppföljning av förra årets rapport.

- De ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av bioenergiutvecklingen måste noga bedömas innan beslut fattas kring om och hur snabbt industrin ska utvecklas och vilka teknologier, handlingsprogram och investeringsstrategier som ska följas, säger FAO i rapporten.

FAO utvärderar hållbar bioenergi

FAO har tagit fram en utvärdering om hållbar bioenergi som ett underlag för världens beslutsfattare. (Se länk till rapporten här ovan).

FAO slår fast att användning av bioenergi för uppvärmning och kraft har god potential och kan ge fattiga människor på landsbygden i länder i syd en möjlighet att både få tillgång till elektricitet vida biogas och få ökade inkomster.

FAO redovisar också olika grödors lämplighet i bioenergiprocessen i förhållande till användning av mark och vattenresurser och behovet av fossil energi i form av oljebaserade insatsvaror.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt