Regeringen vill ha kvotplikt för biobränslen

2013-03-18 08:58  

Skattebefrielsen för biodrivmedel blir kvar och ett kvotpliktsystem införs för att öka inblandningen av biobränsle i drivmedlen. Det är två förslag som regeringen lanserar.

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet presenterar energiminister Anna-Karin Hatt (C) regeringens nya förslag. Hon poängterar att vägtransporterna är en av de största klimatutmaningarna. 93 procent av vägfordonen i Sverige drivs med fossila bränslen.

Men låginblandning av förnybara drivmedel förekommer redan. I vanlig bensin ingår vanligtvis cirka fem volymprocent förnybart drivmedel, främst etanol, och i diesel ingår biobränsle baserat på raps eller andra oljeväxter.

Sådan låginblandning tycker Anna-Karin Hatt är ett effektivt och snabbt sätt att öka det förnybara och minska trafikens koldioxidutsläpp. Därför föreslår regeringen att ett kvotpliktsystem införs under 2014 för att öka andelen låginblandade biodrivmedel. ”Med kvotplikten kommer fordonen som rullar på våra vägar att bli lite mindre skadliga för klimatet, till en marginell merkostnad för bilisten”, skriver Anna-Karin Hatt.

Energimyndigheten tog för några år sedan fram ett förslag på ett kvotpliktsystem för att tvinga bensinbolagen att sälja mer biodrivmedel.

Det förslaget gillade emellertid inte biogasproducenterna, eftersom de tyckte att etanolen gynnades alltför ensidigt.

Hur detaljerna ser ut i Anna-Karin Hatts förslag ska näringsdepartementet precisera i en promemoria under dagen.

I debattinlägget skriver energiministern även att regeringen kommer att föreslå att skattebefrielsen för höginblandade och rena biobränslen ska finnas kvar även efter 2013.

Linda Nohrstedt

Mer om: biobränsle

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt