Regeringen tillåter ökat förvar av avfall från rivna kärnkraftverk

2021-12-22 15:02  
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll meddelar att regeringen tillåter mer kärntekniskt avfall att placeras under Östersjöns botten i Östhammars kommun. Foto: Lars Schröder/TT

Regeringen säger ja till en utökning av slutförvaret för det mindre farliga avfallet från kärnkraftverken. Miljörörelsen är kritisk till beslutet.

Uppdaterad

Avfallet som bildas när de svenska kärnkraftsreaktorerna rivs ska förvaras 60 meter under Östersjöns botten i Forsmark. Nu har regeringen gett tillåtelse att slutförvaret får fortsätta och utöka sin verksamhet.

– Regeringen har i dag fattat beslut om att tillåta både fortsatt och utökad verksamhet vid slutförvaret för låg- och medelradioaktivt avfall, SFR, i Forsmark i Östhammars kommun, säger säger Annika Strandhäll (S), miljöminister.

Förvaret består av fyra 160 meter långa bergssalar och ett bergrum med en 50 meter hög betongsilo. Två parallella kilometerlånga tunnlar förbinder anläggningen med markytan.

Befintligt förvar under havet byggs ut

Förvaret används redan i dag och har en förvaringskapacitet på 63 000 kubikmeter. Regeringen har nu gett tillstånd för förvar av ytterligare 117 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall. Det mesta av avfallet är driftavfall från kärnkraftverken, som filter, verktyg eller skyddskläder. Även visst radioaktivt avfall från sjukvården, veterinärvården och forskningen förvaras där.

– Det är ett beslut som varit efterlängtat under god tid, säger Annika Strandhäll. Men man måste också komma ihåg att det är en fortsatt process som nu tar vid.

Regeringen ger så kallad tillåtlighet enligt kärntekniklagen och miljöbalken och ärendena går nu vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Domstolens vidare prövning kan överklagas, och därtill kan regeringens beslut hamna i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är komplicerad materia som medför ett stort allvar, säger klimat- och miljöministern.

Hon har ändå god förhoppning om ärendets fortsatta gång eftersom ansökan om att utöka lagringen var väl underbyggd. Det som gjort att frågan tagit tid är enligt Strandhäll att Östhammars kommun fattade sitt beslut först i juni.

500 års förvaring

För Strandhäll är frågan om förvar av reaktorernas drift- och rivningsavfall viktig.

– Det ser jag som en otroligt viktig punkt för mig, att vi som samhälle tar ansvar för att kunna förvara det här på ett säkert sätt under de kommande 500 åren. Det handlar om att ta ansvar både mot människa och miljö.

Öppnar det här beslutet för utbyggd eller ny kärnkraft i framtiden?

– Nej, det är inget i det här beslutet som vi fattar i dag som pekar i någon sådan riktning. Det här är ett förvar som funnits sedan 80-talet där det under tid funnits ett utökat behov om att ta hand om avfallet som vi producerat. Det har ingenting att göra med någon ny kärnkraft eller att öppna upp för det på något sätt.

Kritik från miljörörelsen

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning anser dock att regeringen har fattat fel beslut.

Föreningarna menar att det inte är visat att det nya förvaret blir tillräckligt säkert. "Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning," skriver de i ett pressmeddelande.

Miljöföreningarna anser att regeringen borde ha villkorat beslutet med att förvaret lämnas öppet så att det kan övervakas i upp till 500 år.

Den 27 januari ska regeringen lämna besked om slutförvaret för radioaktivt kärnbränsle, som behöver förvaras i bergrum i 100 000 år. Det datumet ligger fast, säger miljöministern.

– Vi håller tidsplanen. Beslutet håller på att skrivas fram.

Förvar för radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark

Driftstart: 1988

Förvaringskapacitet: Cirka 63 000 m³

Mottagning: Cirka 600 m³/år

Drift- och underhållspersonal: Runt 30 personer

Ovanjordsdel: Kontors- och verkstadsbyggnad, terminalbyggnad, ventilationsbyggnad

Underjordsdel: Fyra bergssalar, en silo, driftcentral

Driftskostnad: cirka 40 miljoner kr/år

Niklas Svahn/TT

Mer om: Kärnkraft SKB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt