Regeringen reder ut hur Sverige ska anpassa sig till klimatförändringarna

2015-11-12 11:51  
Åsa Romson (Mp) Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vem ska ansvara för att den bebyggda miljön anpassas till ett förändrat klimat? Och vem ska betala för det? En utredning ska ge svar på frågorna.

- Vi måste ställa om samhället till ett förändrat klimat. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och relevant, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson, i ett pressmeddelande.

Arbetet med klimatanpassning berör många i offentlig och privat sektor. Många har påpekat att det måste vara tydligare vem som ansvarar för att anpassningsåtgärder vidtas och hur de ska finansieras.

Kritiken, som bland annat har framförts av Sveriges Kommuner och Landsting, har framför allt gällt mer kostsamma åtgärder som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur. Otydligheten har fått till följd att många väljer att avvakta med att vidta åtgärder, vilket även regeringen konstaterar i sitt pressmeddelande.

Nu har Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län, utsetts till utredare. Hon ska analysera om lagstiftningen behöver ändras så att planeringsprocesser och regelverk bättre stämmer överens med varandra. Vid behov ska hon också föreslå en tydligare ansvarsfördelning.

Hon får även i uppgift att undersöka om kommunerna behöver få bättre möjligheter att få kostnadstäckning för sina åtgärder. I vissa fall kan nämligen staten gå in och delfinansiera åtgärder.

Arbetet ska redovisas för regeringen senast i slutet av februari 2017.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt