Regeringen ger grönt ljus för ny kärnkraft

Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

Alliansregeringen kom i går kväll överens om energipolitiken. Det innebär att förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk upphävs. <br></br> - Kärnkraften kommer under överskådlig tid att vara en del av vår energiförsörjning, säger centerledaren Maud Olofsson.

UPPDATERAD

Igår kväll samlades alliansregeringens partiledare för en slutlig diskussion om klimat- och energipropositionerna som ska läggas fram för riksdagen den 17 mars.

Mötet resulterade i en enighet om kärnkraften som i decennier splittrat det borgerliga blocket.

Nu blåser nya vindar och resultatet från folkomröstningen 1980 om kärnkraftens framtid är inte längre lika relevant.

Uppgörelsen igår kväll innebär att nya kärnkraftverk ska kunna ersätta uttjänta verk på platser där det redan finns kärnkraftverk idag.

Samtidigt som alliansregeringen öppnar dörren för ny kärnkraft ska det ske en rejäl satsning på vindkraft.

Energieffektivisering ingår också i paketlösningen och här ska regeringen satsa runt 300 miljoner kronor de närmaste åren.

På torsdagsförmiddagen höll de fyra partiledarna i regeringen en gemensam presskonferens på Rosenbad i Stockholm för att tala om vad de kommit överens om.

Se presskonferensen i efterhand här.

Läs programförklaringen här.

Här är några punkter i uppgörelsen.

1. Sveriges kommer att ha kärnkraft som en del i energimixen under överskådlig tid

2. Lagen om att svensk kärnkraft ska avvecklas avskaffas.

3. Förbudet att bygga nya kärnkraftsanläggningar slopas.

4. Äldre reaktorer får ersättas av nya. De gamla skulle annars ha fasats ut från 2020.

5. Mer än tio reaktorer ska inte vara i drift samtidigt i Sverige.

6. Nya reaktorer får ha större kapacitet än de gamla som de ersätter.

7. Kärnkraften ska inte subventioneras som på 60-talet.

8. Reaktorernas ägare får i ökad omfattning själva ta ansvar för kärnkraftens risker.

9. Ökad konkurrens genom att försöka lösa upp samägandet mellan Vattenfall, Eon och Fortum om kärnkraftsanläggningarna.

Folkpartiledaren Jan Björklund uppmanade socialdemokraternas partiledning att kasta stridsyxan i sjön och ansluta sig till alliansens uppgörelse.

- Det var ju folkpartiet och socialdemokraterna som vid kärnkraftsomröstningen gemensamt utformade alternativ 2 i folkomröstningen. sade Jan Björklund på presskonferensen.

Partiledarnas överenskommelse

Så här vill de fyra partiledarna att en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik ska utformas.

Den svenska politiken ska bygga på samma tre grundpelare som EU-politiken - ekologiskt hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Målet för 2020 är:

a) 50 procent förnybar energi.

b) 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

c) 20 procent effektiva energianvändning jämfört med 1990.

d) 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser i förhållande till 1990.

Sparmålen ska nås med skatter och stimulanspaket.

300 miljoner kronor per år ska gå till energisparande åtgärder.

Utsläppen av växthusgaser ska minskas bland annat genom höjningar av koldioxidskatten, drivmedelskatter och energiskatter.

- Det blir första gången som Sverige får ett energieffektiviseringsprogram, sade centerledaren Maud Olofsson på presskonferensen.

Vindkraft blir tredje benet

Den svenska elproduktione står i dag på två ben - vattenkraft och kärnkraft.

Regeringen vill nu ställa Sverige på ett tredje ben - kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion.

1. Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. Ett nytt mål i nivå med 25 TWh bör sättas för 2020.

2. En ny planeringsram för vinkdkraft på 30 TWh till 2020 fastställs. 20 TWh ska vara på land och 10 TWh till havs.

3. Dubbelprövningen av vindkraftstillstånd avskaffas. Kommunernas bygglov avskaffas. Länsstyrelserna och miljödomstolen blir enda instans.

4. Utredning om hur vindkraft till havs ska anslutas till nätet i land.

Regeringspartierna slår samtidigt fast att de fyra outbyggda nationalälvarna även fortsättningsvis ska skyddas från utbyggnad.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt