Regeringen avfärdar infrastruktur-kritik

2012-09-28 14:31  

I våras fick regeringen kritik från Riksrevisionen. Det var inte säkert att regeringens satsningar på infrastruktur skulle bidra till att Sverige når klimatmålen. Men regeringen menar att de nya vägbyggena bara leder till en marginell förändring av transportsektorns totala utsläpp.

Riksrevisionen kallade regeringens styrning av infrastruktursatsningarna för riskfylld. Eftersom koldioxidutsläppen hade underskattats under flera år var det osäkert om den nationella planen skulle leda till minskade koldioxidutsläpp och därmed bidra till att nå klimatmålen.

Dessutom tyckte Riksrevisionen att regeringens rapportering till riksdagen behövde bli mer transparent och rättvisande. Granskningen visade att regeringen inte hade tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp. För många av investeringsobjekten ansåg Riksrevisionen dessutom att bedömningarna av deras lönsamhet byggde på antaganden om ökad trafik som är svåra att förena med klimatmålen.

I en skrivelse till riksdagen ger regeringen nu sitt svar på kritiken. Regeringen poängterar att transportpolitik och infrastrukturplanering inte kan vara de enda politiska instrumenten för att säkerställa att klimatmålen uppnås. Betydligt större påverkan på koldioxidutsläppen har styrmedel för hur infrastrukturen används och vilka fordon som köps.

Regeringen tycker också att det behövs effektiva styrmedel för fortsatt teknisk utveckling. Här avser regeringen att fortsätta sina satsningar, bland annat genom programmet för demonstration och marknadsintroduktion av elbilar och laddhybrider samt demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel.

Riksrevisionen påpekade att det saknades direktiv till trafikverken om vilken klimatpolitik regeringen planerade. Därför gjorde Vägverket och Banverket egna antaganden om den kommande klimatpolitiken. Men den kritiken avfärdar regeringen, som tycker att direktiven visst var tydliga.

Utsläpp av växthusgaser

Inrikes transporter står för cirka 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen från vägtrafik är i dag högre än år 1990, men de har inte ökat i samma takt som trafiken.

Mellan 2006 och 2011 har trafiken ökat, men koldioxidutsläppen har minskat på grund av fordonsteknisk utveckling och ökad andel biodrivmedel.

Sveriges klimatmål

40 procents minskning av utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 1990.

Långsiktig prioritering av en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Vision om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt