Regeringen agerar mot PFAS

2015-01-15 09:53  

Regeringen vidtar flera åtgärder mot giftiga PFAS-ämnen. Statens geotekniska institut ska föreslå riktvärden för hur höga halter som kan finnas i mark och grundvatten utan att det blir farligt.

Så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, har förorenat dricksvattnet på flera håll i landet och lett till att brunnar har stängts. Orsaken tros vara brandövningsplatser där man tidigare har använt brandsläckningsskum med PFAS.

PFAS är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid.

Under onsdagen besökte miljöminister Åsa Romson (Mp) Tullinge utanför Stockholm och berättade om de åtgärder som regeringen vidtar för att upptäcka och begränsa spridningen av PFAS-ämnen i miljön. Även i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet redogör hon i dag, torsdag, för detta.

En åtgärd är att Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag att föreslå preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten.

- Det här är en brist vi har påvisat. Det är en problematik som blir allt mer kritisk, frågeställningen dyker upp allt mer, att man påvisar en halt i mark eller grundvatten och frågan är om det är ett problem eller inte, säger Michael Pettersson, handläggare på SGI och sannolikt den som kommer att bli projektledare för uppdraget.

De preliminära riktvärdena ska vara ett underlag när generella riktvärden sedan ska fastställas. Dessa ska ange vilken nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter i vissa förorenade områden och används när man ska avgöra om ett område behöver saneras.

Men riktvärdena ska tas fram utifrån antaganden om ett schablonområde, till exempel hur ofta människor vistas där och vilken verksamhet som finns på platsen. Därför kommer värdena inte alltid att vara direkt överförbara till verkliga förorenade områden.

- Det är väldigt ofta som förhållanden inom ett specifikt objekt inte överensstämmer med det fiktiva området som man baserar riktvärdet på, säger Michael Pettersson.

SGI:s uppdrag kan ses som ett första steg i en lång process när man ska avgöra om ett förorenat område måste saneras eller inte.

- Ofta används generella riktvärden till att göra en rangordning av hur illa ett område är och avgöra om det finns anledning att gå vidare och göra mer detaljerade undersökningar av området, säger Michael Pettersson.

I sitt arbete kommer SGI att samla in en mängd information om PFAS-ämnena, till exempel hur giftiga de är, om de är lättlösliga i vatten och hur de uppträder i marken. Myndigheten kommer även att beakta de riktvärden som har formulerats av andra länder. Arbetet ska vara klart i oktober.

Andra myndigheter som har fått regeringsuppdrag om PFAS är Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Naturvårdsverket ska tillsammans med flera andra verk genomföra en screening av förekomst av PFAS-ämnen i yt- och grundvatten.

”Det ska inte vara lämnat till slumpen att upptäcka kända farliga ämnen i våra vattenresurser”, skriver Åsa Romson i SvD, apropå att det första läckaget till dricksvatten upptäcktes av en slump av en student i Tullinge i Botkyrka.

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att utforma ett nationellt åtgärdsprogram för att minska användningen av PFAS-ämnen i produkter och varor. Myndigheten ska också ta fram förslag till en möjlig reglering av brandsläckningsskum.

Men uppdragen till myndigheterna åtföljs inte av några nya pengar. Åsa Romson uppger för SVT att det beror på att den rödgröna budgeten röstades ner i riksdagen.

Linda Nohrstedt

Mer om: PFAS

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt