Rederier tvingas tänka på miljön

2007-11-06 23:00  

Ett tiotal svenska storföretag ställer sig bakom tuffa miljökrav för sjöfarten. - Eftersom det är svårt att komma åt rederierna den lagliga vägen måste marknadskrafterna säga ifrån, säger Andreas Wramsmyr, ansvarig för ABBs sjöfartskontrakt.

Kriterierna finns i ett nytt dokument, Clean Shipping Project, och gäller vilket bränsle fartygen använder, hur oljan renas och hur man tar hand om spilloljan. Hittills har tio av landets storföretag ställt sig bakom kriterierna för att få rederierna att ta sitt miljöansvar.

Förutom ABB medverkar Astra Zeneca, H&M, Preem Petroleum, Skanska Sverige, SKF, Stora Enso Logistics, Tetra Laval och Vattenfall Norden. Bakom dokumentet står Västra Götalandsregionen, länets länsstyrelse, Göteborgsregionens kommunalförbund och Business Region Göteborg.

- Den internationella sjöfarten är svårfångad, svensk lagstiftning gäller inte och EUs flotta är för liten. Genialt knep, tycker jag, att klämma åt rederierna via dem som betalar transporterna, säger Per Olov Blom, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Dokumentet är unikt i världen, hävdar han och berättar att ytterligare femton stora företag i Sverige är på väg att nappa på idén om att ställa krav på sjöfarten.

Dessa transporter ökar med fem procent årligen och problemet är, enligt Per Olov Blom, att det marina bränslet innehåller tiotusen gånger mer svavel än diesel för fordon.

- År 2020 kommer utsläppen av svavel och kväveoxider att ha passerat de landbaserade utsläppen, om ingenting görs.

Jaana Atosuo är kommunikationschef på Maersk, ett av världens stora rederier. Hon hävdar att miljöfrågorna genomsyrar alla Maersks aktiviteter.

- Redan i dag har vi en dialog med flera av våra kunder kring Clean Shipping-kriterierna. Exempel på åtgärder som vi har vidtagit är att våra nya större fartyg förses med avgasturbiner för energiåtervinning, vilket minskar fartygets totala förbrukning med upp till 10 procent.

Marknadskrafterna säger ifrån

Andreas Wramsmyr, ansvarig för sjöfartskontrakten, ABB:

- Ett ypperligt tillfälle för oss att ställa större krav på rederierna. Vi vill att de ska se det här som ett konkurrensmedel. Vi premierar de som använder sig av våra kriterier.

Klas Strömberg, miljösamordnare, Skanska:

- Företagen vill ha en gemensam kravgrund att stå på. I dag finns ingen sådan, utan rederibranschen har egna system. Det här är ett sätt att göra vårt arbete mer känt och att få rederierna att arbeta mot samma mål.

Mikael Blommé, miljösamordnare, H&M:

- Vi har utvärderat våra transporter sedan år 2000, men inte kunnat sätta några minimikrav på sjöfarten. De här kriterierna tillför vad vi har saknat och vi kommer att använda dokumentet som ett beslutsunderlag i diskussioner med rederier när vi förnyar våra avtal.

Marie Feuk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt