Radioaktiv ånga från O1 läckte ut i tre veckor

2009-03-18 14:24  
Reaktorhallen i Oskarshamn 1. Foto: OKG

I tre veckor läckte radioaktiv ånga ut i en turbinhall vid kärnkraftsverket i Oskarshamn. Först när man upptäckte att utsläppet okontrollerat läckte vidare utomhus stannades reaktorn och åtgärder vidtogs.

Vid lunchtid fredagen den 6 mars upptäckte personal vid Oskarshamnsverket en stor vattenpöl utomhus utanför en jalusidörr till reaktor O-ettans turbinhall.

Radioaktiv vattenånga läckte ut från O-ettans högtrycksturbin, kondenserade och rann ut utanför kärnkraftverket.

Vid halv tre-tiden drog personalen ned på effekten och senare under eftermiddagen visade analyser att vattnet innehöll radioaktivt tritium motsvarande 40 000- 50 000 Bq per kilo vatten.

Därefter togs beslutet att stänga reaktorn i varmt läge, eftersom man inte hade kontroll över utsläppsvägarna.

Ett ormbo av ledningar
På verket hade man sedan tre veckor tillbaka känt till att det fanns ett läckage inne i turbinhallen och att detta skulle hållas under uppsikt.

– Att det läckte någonstans från ormboet av ledningar under högtrycksturbinen hade man känt till sedan den 16 februari men vid ett driftsmöte beslöt man ändå att fortsätta driften, berättar OKG strålskyddsföreståndare Christer Solstrand.

Han uppger att ångläckaget därefter förvärrats och skapat övertryck inne i turbinbyggnaden och att ånga förts via varma traversbalkar genom sprickor i väggen till omgivningen utanför där den, kylts av och droppat ned utanför byggnaden.

För mycket för fläktarna
I normala fall skulle ångläckaget tagits om hand av ventilationsanläggningen och förts ut genom en skorsten, där utsläppen av de radioaktiva nukleiderna mäts

– Ventilationsanläggningen har inte varit dimensionerad för att kunna ta hand om utsläppet, uppger Christer Solstrand. På OKG har man därför nu beslutat att hela ventilationsanläggningen ska ses över.

Dessutom har den tryckmätare som funnit i turbinhallen inte fungerat utan hela tiden visat på undertryck, trots att det uppstod övertryck inne i byggnaden.

Enligt Christer Solstrand är förklaringen att den varit felpacerad.

Sju liter radioaktivt vatten i timmen
Han uppger att man inte vet exakt hur länge utsläppet utomhus pågått.

– Men vi gör konservativa antaganden och utgår från att det kan ha pågått ända sedan den 16 februari, säger han.

Uppskattningvis kan 7 liter radioaktivt vatten per timme ha slunkit ut ur byggnaden sedan dess.

Mängderna radioaktivitet som sluppit ut betraktar Christer Solstrand dock som försumbara och ofarliga.

Normalt får ingen personal vistas inne i turbinhallen när drift pågår på grund av den radioaktivitet som finns i luften.

Trodde det inte skulle gå
På Strålsäkerhetsmyndigheten SSM klassar man incidenten lågt på incidentskalan.

– Men vi ser ändå allvarligt på att utsläppet till omgivningen kunde ta andra vägar än via skorstenen, säger Mattias Sköld, pressansvarig på myndigheten.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt