Pumpen stoppar algerna

2011-06-21 23:00  
För att undvika algblomning används pumpar som pressar ner friskt ytvatten till den syrefattiga bottnen. Bilden är från algblomning i Pålsundskanalen i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Visst kan man pumpa liv i syrefattiga bottnar. Det visar försök i Östersjön.

<p>Sommar, sol - och algblomning. Tre meter under ytan i Lännerstasundet utanför Stockholm finns en eldriven pump som ska vända den negativa trenden. </p> <p>Pumpen togs i drift i början av juni och pressar varje sekund ner 900 liter friskt ytvatten till den syrefattiga bottnen. Syret gör att näringsämnet fosfor binds till bottensedimenten. Och utan fosfor kan cyanobakterierna inte blomma och förvandla vattnet till en slemmig sörja. Samtidigt hålls halterna av giftigt svavelväte i schack. </p> <p>Att metoden fungerar visade en kortare testperiod förra sommaren. Då nådde syret bara ner till nio meters djup när pumpen drog igång. När den stängdes av efter tre veckor var vattnet syresatt nere vid bottnen på 20 meters djup, fosforhalterna klart lägre och svavelvätet hade försvunnit. </p> <p>- Överraskande bra, och det som förvånade oss var att effekterna kvarstod ända till i våras, säger Christer Lännergren på Stockholm Vatten, som deltar i projektet.</p> <p>Pumpen i Lännerstasundet ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt, som koordineras av Finska naturvårdsverket. I år ska forskarna även mäta hur pumpandet påverkar strömmarna vid bottnen.</p> <p>Ytterligare två grupper utvecklar nya metoder för att pumpa ner syrerikt ytvatten i djupen. </p> <p>IVL Svenska Miljöinstitutet återupptar i slutet av juni försöken med en vågdriven pump utanför Simrishamn. Den består av en slags flytande vågbrytare som omger en bassäng. När vågorna sköljer in i bassängen uppstår en nivåskillnad som får syrerikt ytvatten att pressas ner i djupet via ett rör i bassängens botten. </p> <p>I april tog gruppen även en eldriven pump i drift i Kanholmsfjärden utanför Stockholm för att undersöka vilka effekter syresättningen har. </p> <p>Anders Stigebrandt, professor emeritus vid Göteborgs universitet, satsar på pumpar som drivs av vindkraft i samarbete med norska Inocean. </p> <p>Målet är att ha en vinddriven friflytande pump </p> <p>i drift om 18 månader. För att bota hela Östersjön bedömer gruppen att det krävs cirka 100 pumpar som alla kan trycka ner 100 kubikmeter vatten per sekund. Kostnaden uppskattas till 10 miljarder kronor.</p> <p>Det finns dock andra forskargrupper som är kritiska till pumpförsöken. En invändning är att stora syrepumpar kan röra upp näringsämnen till ytan, men några sådana effekter har projektet inte kunnat observera i Lännerstaförsöket. </p> <p>Däremot ökade temperaturen vid bottnen, vilket kan leda till att nedbrytningsprocesser och därmed syreförbrukningen ökar. </p>

Målet: Ska härma 90-talets blåsvintrar

Efter några blåsiga och blöta vintrar på 1990-talet syresattes vattnet och havsbottnarna ner till 120 meters djup i Östersjön. Fosforhalter och algblomning minskade dramatiskt.

Under åren som följde sjönk syrenivåerna igen, medan fosforhalten och algblomningen ökade.

Tanken är att pumparna ska ge samma effekt som 90-talets blåsvintrar.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt