Psykologi påverkar hur du störs av vindkraftverk

2015-09-10 12:02  

Människor störs av vindsnurror av två skäl: ljudet och psykologiska faktorer. Två nya forskningsprojekt ska lindra problemen.

Energimyndigheten satsar närmare sex miljoner kronor i två nya forskningsprojekt om hur människor upplever ljud från vindkraft. Ny Teknik ställer fem frågor till Penny Bergman, forskare inom ljud och vibrationer på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är projektledare för det ena projektet.

Vad är det i ljudet som stör?

- Det är inte ljudnivån, utan snarare ljudets karaktär som upplevs som störande. Det är ett oregelbundet svischande, och eftersom du inte vet när nästa svich kommer så smälter det inte in i bakgrundsbruset. En datorfläkt som låter konstant är däremot lättare att koppla bort, säger Penny Bergman.

Vilka psykologiska faktorer påverkar upplevelsen?

- Vi vet sedan tidigare att man störs mindre om man har egen ekonomisk vinning av vindkraftsverket. Både om man är delägare och om man ser fördelar eftersom bygget ger jobb i området.

- Störningen upplevs däremot större när man inte har någon egenkontroll, exempelvis att man inte får möjlighet att vara med och påverka ett bygge.

Fler faktorer?

- Olika människor är olika känsliga för ljud. Det skulle kunna vara så att ljudkänsliga personer oftare väljer att bo på landet för att de söker lugn och ro. I så fall kan det vara en övervikt av ljudkänsliga personer där vindkraftverk byggs, säger Penny Bergman.

Hur ska ni gå till väga?

- Vi ska göra enkäter, tester i vårt lyssningslabb och intervjuer. Tidigare studier om ljud har gjorts på mindre vindkraftverk. Men de som byggs i dag är större och placeras ofta i mer kuperad terräng. I projektet kommer vi därför att inrikta oss på vindkraftverk med en rotordiameter på minst 90 meter och en navhöjd om minst 95 meter. Det ger effekter i 2-3 MW-klassen, och i Sverige finns det minst 50 projekt med den typen av vindkraftverk.

- Man vet att sådana större vindkraftverk har en högre grad av svishande än de lägre, och det finns även en ökad grad lågfrekvent dunkande.

Hur stort är problemet med störande vindkraftsljud?

- För de individer som störs är det ett jättestort problem, och vi vet att det är många som upplever störningar. Nu ska vi utreda varför folk blir störda och vad man kan göra åt det. Om störningarna minimeras kan det underlätta tillstånd för nya vindkraftverk, säger Penny Bergman.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Charlotta von Schultz

Mer om: Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt