Professor: En av de största kemikalieolyckorna

2014-05-05 06:16  

Läckaget av giftiga PFAS-ämnen till dricksvatten är en av de största kemikalieolyckorna i Sverige i modern tid. Det säger Åke Bergman, en av världens ledande forskare inom miljökemi.

Poly- och perfluorerade alkylsyror, PFAS, är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever och sköldkörtel om de intas i höga halter under lång tid. På senare tid har läckage av ämnena till dricksvatten upptäckts på flera håll i landet, framför allt från brandövningsplatser där brandsläckningsskum med PFAS-ämnen har använts.

- Tyvärr har varken forskare eller myndigheter avslöjat det här i rimlig tid, säger Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet och nytillträdd chef för det nya forskningscentrumet Swetox.

Han känner viss självkritik eftersom han kom i kontakt med läckage av PFAS för ungefär tio år sedan i Minneapolis, USA, från företaget 3M:s avfall.

- Men det som saknades i min kunskap var att PFOS användes i brandsläckningsskum, berättar han.

PFOS står för perfluor¬oktansulfonat och är det ämne inom PFAS-gruppen som anses värst. Det är också det enda PFAS-ämnet som numera är förbjudet.

140 000 nanogram PFOS har uppmätts per liter i grundvattnet på flygflottiljen F17 i Kallinge, Blekinge.

- Det motsvarar 0,14 promille. När vi kan mäta miljöföroreningar i promillehalter är föroreningarna väldigt, väldigt höga. Det är mycket olyckligt, säger Åke Bergman.

Dricksvattnet som tidigare har gått ut till invånarna har som mest innehållit 8 000 nanogram PFOS per liter. Vattenverket är numera avstängt och invånarna får sitt vatten från annat håll.

Blodprover på en grupp Kallingebarn visar på förhöjda halter av flera av PFAS-ämnena.  Men både Livsmedelsverket och Arbets- och miljömedicin i Lund bedömer att barnen inte kommer att drabbas av sjukdomar i framtiden på grund av det förorenade dricksvattnet.

Åke Bergman håller med om bedömningen men tycker att det är viktigt att forskare följer Kallingebornas hälsa över lång tid, något som Arbets- och miljömedicin också ska göra.

- Hälsoeffekter hos enstaka individer kan vi inte uttala oss om. Halterna är betydligt lägre än vad som har uppmätts hos människor som har exponerats yrkesmässigt i USA. Men det betyder inte att det inte kommer att visa sig hälsoeffekter på längre sikt hos den här gruppen av människor, säger han.

Tycker du att riskerna med PFAS har tonats ned av samhället hittills?

- På basis av de studier som finns så är det oetiskt att skrämmas i dagsläget. Men jag ser med stort allvar på PFAS-läckagen i Sverige och implikationerna på hälsa och miljö, säger Åke Bergman.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt