Nytt försök att starta upp storskalig biobränslefabrik

2019-07-05 11:35  

Norrlandskommuner vill få igång storskalig tillverkning av biojetbränsle. Den insomnade pilotanläggningen i Piteå kan bli ett steg på vägen.

Artikeln har uppdaterats.

Flera lokala och regionala aktörer i Norrland vill dra igång tillverkning av biojetbränsle. Planerna, som kallas Tree Power, presenterades under Almedalsveckan på Gotland.

Syftet är att skapa förutsättningar för storskalig tillverkning av biojetbränsle baserat på skogsråvara från Norrbotten – före år 2023.

– Vi har råvaran och kompetensen som krävs för att leda utvecklingen. Och med våra starka relationer i Norrbotten mellan näringsliv, universitet och kommuner har vi alla förutsättningar för att lyckas, säger Li Skarin, vd för Luleå Näringsliv.

Tekniker finns redan för att framställa biojetbränsle. Men produkten är dyr och kostar cirka fyra gånger mer än den fossilbaserade varianten. För att sänka priset krävs storskaliga anläggningar – något som hittills uteblivit eftersom den framtida efterfrågan är oklar.

Statlig utredning föreslog reduktionsplikt

Den statliga utredningen som presenterades i våras föreslog som huvudspår en reduktionsplikt för att gradvis öka inblandningen av biojetbränsle från 2021. Maria Wetterstrand ledde utredningen.

Tree Power påpekar att den vilande pilotanläggningen LTU Green Fuels i Piteå ”står klar och väntar på att köras igång”. I fabriken producerades tidigare biobränsle från svartlut, en biprodukt från massatillverkning. Men investerarna drog sig ur och projektet föll i träda. För bara ett par år sedan räddades den från rivning.

Luleå tekniska universitet har sedan tidigare fått 2,7 miljoner kronor för en förstudie kring tillverkning av biojetbränsle. Förstudien pågår hela 2019. I ett senare skede ska tekniken demonstreras i den lilla pilotanläggningen i Piteå.

Det krävs investeringar för att fabriken ska ställas om till biojetbränsle. De mindre volymer som den producerar ska främst användas för att certifiera jetbränslet, berättar Li Skarin.

Vill få igång storskaligt bioraffinaderi

Oavsett kommer den inte kunna producera de volymer som behövs för att förse inrikesflyget med biobränsle. Därför försöker Tree Power även att skapa förutsättningar för ett storskaligt bioraffinaderi.

På vilket sätt kan Tree Power lyckas med det som hittills har visat sig svårt att lösa, det vill säga storskalig produktion?

– Jag tror att marknaden är mogen nu. Wetterstrands utredning är på plats. Vi ska vara fossilfria till 2045, inrikesflyget redan till 2030. Elektrifiering av flyget är ett spår men troligen behövs en hybridlösning och det kräver tillgängligt biojetbränsle, säger Li Skarin, vd på Luleå Näringsliv, till Ny Teknik.

Tree Power kommer att starta upp en fast organisation från september med målet att ta fram ett förslag på plats för en storskalig anläggning. Den springande punkten handlar om att hitta villiga investerare.

– Nu ska vi börja undersöka vilka som är potentiella ägare till ett raffinaderi och hur vi bygger en finansieringsmodell. Går det att teckna långsiktiga avtal med flygbolagen? Flygplatsen i Luleå är en av de största i Sverige. Vi har också påbörjat en dialog med flygvapnet. Kanske vill den bli världens första fossilfria flygvapen, säger Li Skarin.

Fakta: Tree Power

Ett regionalt initiativ med företrädare från Luleå och Piteå kommuner inklusive dess näringslivsorganisationer samt Luleå Tekniska Universitet.

Syftet är att få igång storskalig produktion av biojetbränsle baserad på lokal skogsråvara.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt