Nytt förslag sälja egen el

2009-10-23 12:52  

Regeringen föreslår att det ska bli billigare och enklare att sälja el för den som har ett litet vindkraftverk på tomten eller solceller på taket. Men förslaget möts redan av kritik.

De särskilda abonnemangen för att mata in el på nätet (inmatningsabonnemang) försvinner och det blir enklare att få tillstånd att koppla upp sig på elnätet.

Däremot får abonnenterna fortfarande betala för timmätning. Det blir inte heller något system med nettodebitering, det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av det han eller hon köpt och sålt.

Det är huvuddragen i den lagrådsremiss som regeringen nyligen presenterade och som ska bli ett färdigt förslag (proposition) om ett par veckor.

Bengt Stridh, ABB-ingenjör och expert på småskaliga solcellsanläggningar, tycker att slopandet av inmatningsabonnemangen är ett steg framåt.

- Men det kommer fortfarande att vara mest lönsamt att ersätta köpt el med egenproducerad el. Såld el ger små intäkter i förhållande till priset för den köpta elen.

- Att timmätning blir kvar gör att det inte blir intressant för små elproducenter att ansöka om elcertifikat, eftersom kostnaden för mätning, insamling och rapportering blir för hög i förhållande till intäkterna, säger han.

När KTH-professorn Lennart Söder lämnade sin nätanslutningsutredning till regeringen skrev han att ”kostnaden för hanteringen av timvärden utgör ett avgörande hinder för att investeringar i små anläggningar ska bli av.”

Regeringen menar att det i praktiken är samtliga elanvändare på ett lokalnät som betalar den högre kostnaden för timmätning.

Dessutom skriver regeringen att smarta mätare och smarta nät gör att utvecklingen går mot tätare mätintervaller.

Bengt Stridh hade också hoppats på att regeringen skulle föreslå ett system med nettodebitering.

Det nuvarande förslaget går bara halvvägs: det gamla prissystemet blir kvar, men det är upp till var och en av de små elproducenterna att förhandla med nätägare och elhandlare om nettodebitering

- Om vi hade föreslagit en allmän nettodebitering, hade vi i praktiken tvingat elbolagen att köpa all el av de små producenterna, säger Jan-Olof Lundgren, sakkunnig på näringsdepartementet.

- Ett förslag om nettodebitering kräver en noggrannare utredning.

Bengt Stridh har själv sökt investeringsstöd för en solcellsanläggning på 3 kW (cirka 25 kvadratmeter).

- Vi skulle skicka ut ungefär hälften av vår solel på nätet, men utan nettodebitering blir det för krångligt och för små intäkter att försöka sälja, så nu för vi nog lägga våra planer på hyllan, säger han.

- Nettodebitering finns exempelvis i de allra flesta staterna i USA - varför skulle vi inte kunna genomföra det i Sverige?

Säkringsabonnemang

Förslaget gäller bara elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt.

En förutsättning för att en elanvändare ska omfattas av undantaget är att användaren ett kalenderår förbrukar mer el än han eller hon producerar (nettoanvändare).

Bara elanvändare med egen elproduktion omfattas av förslaget. Renodlade produktionsanläggningar omfattas alltså inte.

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt