Nya regler för vindkraft på nätet

2009-03-30 14:00  
Mikael Schmidt

Nu ska reglerna ses över för dem som installerar vindkraft på elnätet.<br></br> - Kan vi få dem och nätägarna att hantera säkerhet och störningar på rätt sätt har vi kommit långt, säger Mikael Schmidt på Elsäkerhetsverket.

För dem som köper och installerar vindkraftanläggningar finns idag inga tydliga regelverk. De föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som finns är visserligen tydliga men gäller bedömningar om störningar från enskilda produkter eller fasta installationer. Klagomål om störningar är subjektiva och vem som bär ansvaret kan vara svårt att reda ut, eftersom både nätbolaget och vindkraftsägaren ska ta sin del av ansvaret.

När nu vindkraften ska byggas ut i hög grad ökar risken för störningar på nätet. De kan uppstå som högfrekvent brus i radion, tv:n eller i telefonen eller som elavbrott av och till (se NyT 2009:12). Det kan även handla om långsamma variationer i spänningen då elproduktionen från stora vindkraftsparker kommer att variera med vinden, enligt Mikael Schmidt. Att reglera detta i realtid blir svårt och ju större del av kraftproduktionen som kommer från vindkraft desto större blir utmaningen att klara detta, anser han.

Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda innebörden av begreppet spänningskvalitet i syfte att klargöra om nuvarande regleringsordning avspeglar de bakomliggande tekniska förhållandena. Elsäkerhetsverket ska i utredningen samråda med Energimarknadsinspektionen bland andra.

-Vi riktar oss till dem som köper och installerar vindkraftsanläggningar samt till nätägarna som ansluter dessa anläggningar. Kan vi få dem att hantera säkerhet och störningar på rätt sätt har vi kommit långt, säger Mikael Schmidt.

Senast i september i år ska uppdraget presenteras för regeringen.

Efter stormen Gudrun 2005 infördes en ändring i ellagen när det gäller elavbrott. Inget avbrott ska få vara längre än 24 timmar. Detta krav kommer att gälla från 2011. Idag gäller regeln att elanvändaren ska få ersättning från sitt nätbolag efter 12 timmars strömavbrott.

Svenska Kraftnät har arbetat fram en vägledning för att beskriva vilka regler som tillämpas för att ansluta vindkraftsanläggningar till stamnätet.

- Syftet är att underlätta för alla de aktörer som är berörda av vindkraftsutbyggnaden, säger Mikael Odenberg, gd för Svenska Kraftnät i en kommentar.

Marie Feuk

Mer om: EMC Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt