Nya miljoner till rening av läkemedelsrester

2016-02-09 09:37  

Fyra projekt kring tekniker att rena avloppsvatten från läkemedelsrester får dela på tolv miljoner kronor. Bakom satsningen ligger Havs- och Vattenmyndigheten.

Dagens reningsverk är inte byggda för att rena bort de rester av läkemedel som finns kvar när medicinen passerat genom våra kroppar. Via urin och fekalier förs läkemedelsresterna via avloppet till reningsverken, där många av dem passerar rakt igenom och ut i sjöar och hav. Forskning har visat att även låga koncentrationer av läkemedel påverkar vattenmiljön och de organismer som lever där.

För att minska utsläppen kan reningsverken behöva satsa på ny och avancerad teknik, till exempel ozonering och aktivt kol, konstaterar Havs- och Vattenmyndigheten. Därför satsas nu tolv miljoner på fyra utvalda projekt.

Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på att få en bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Totalt satsas 32 miljoner kronor under fyra år. Fyra projekt, bland annat i Knivsta och vid Hanöbukten, delar på pengarna.

– Projekten har olika inriktning, använder olika tekniker och de kompletterar varandra. Tanken är att kunna jämföra bland annat reningseffekt, energiförbrukning och kostnader, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Havs- och Vattenmyndigheten.

I samtliga projekt har man försökt att rena avloppsvattnet från de tre ämnen som finns på EU:s bevakningslista över miljöfarliga ämnen. Det rör sig om hormonpreparaten etinylestradiol och östradiol som finns i p-piller samt det smärtstillande medlet Diklofenak. Det senare är den verksamma substansen i exempelvis Voltaren, Arthrotec och Eeze. Ämnena kan komma att hamna på EU:s prioriterade lista över ämnen som ska renas från avloppsvattnet.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Fyra utvalda projekt

• Högskolan Kristianstad, Fullskalig Rening Av Mikroföroreningar – FRAM. Projektet fokuserar på att utveckla rening med olika typer av aktivt kol för reningsverk med utsläpp till Hanöbukten. Projektet får totalt 3 miljoner kronor.

• Svenska Miljöinstitutet, IVL, Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen. Projektet ska ge underlag till reningsverken när de beslutar om tekniker. Det jämför också flera olika tekniker utifrån total miljöpåverkan, kostnader och utvecklingsmöjligheter. Projektet får drygt 1,6 miljoner kronor.

• Sweden Water Research AB, Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten. Projektet ska utveckla riktlinjer, kriterier för dimensionering och bedömningar av kostnader för utbyggnad av olika typer av svenska avloppsreningsverk. Projektet undersöker både aktivt kol och ozonering och får knappt 2,4 miljoner kronor.

• Umeå universitet, Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala, Knivsta reningsverk. Vid Knivsta reningsverk testas en anläggning med ozonering i full skala. I projektet göre en utvärdering av ozonering och de positiva och eventuellt negativa effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer såsom kräftdjur och fisk. Projektetet undersöker även hur ozonering påverkar antibiotikaresistens och får drygt 4 miljoner kronor.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt