Energi

Nya batterifabriker kan få grafitgruva att öppna igen

Woxnagruvan kan öppna igen.
Woxnagruvan kan öppna igen.
Senast Woxnagruvan utanför Edsbyn bröt någon grafit var 2015. Foto: Maria G Nilsson+Marias Of Sweden
Senast Woxnagruvan utanför Edsbyn bröt någon grafit var 2015. Foto: Maria G Nilsson+Marias Of Sweden

Woxnagruvan utanför Edsbyn i Hälsingland kan snart öppna på nytt. Skälet är den batteriindustri som är på väg att etableras i Europa.

Publicerad

Svenska batteriföretaget Northvolt vill ha så mycket närproducerade metaller som möjligt i de batterier som ska tillverkas i den planerade fabriken, skrev Ny Teknik om nyligen. Men inga av metallerna utvinns i Sverige i dag. Snart kan det bli ändring på det.

Senast Woxnagruvan utanför Edsbyn bröt någon grafit var 2015. Då var det med stålindustrin som potentiell marknad. När priset på mineralet gick ned så pass mycket att den kanadensiska gruvägaren Leading Edge Materials inte längre bedömde att verksamheten var lönsam tryckte de på pausknappen. Nu finns tankar om att köra igång gruvan igen, i en nära framtid.

– Vi har inga konkreta planer ännu, men gruvan har alla tillstånd och är redo. Den är i princip öppen, men körs inte och producerar ingen grafit just nu, säger Filip Kozlowski, Sverigebaserad styrelseledamot i Leading Edge Materials, till Ny Teknik.

Bloomberg News uppger att planerna på att köra igång arbetet i Woxnagruvan igen beror på att Leading Edge Materials vill börja leverera grafit till de olika batterifabriker som är planerade eller under uppbyggnad i Europa och nämner i sin artikel både Northvolt och BMW.

Vilken eller vilka batterifabriker som att kommer bli framtida kunder är enligt Filip Kozlowski för tidigt att säga eftersom någon faktisk batteriproduktion i större skala ännu inte är igång i Europa.

– Vår naturliga grafit är ett potentiellt alternativ till den syntetiska grafit som traditionellt används i litiumjonbatterier. Den grafit som används i batterier måste vara väldigt ren och ha andra specifika egenskaper. Vi undersöker nu vilken teknisk process som är lämpligast att använda för att förädla den grafit vi kan få upp ur vår gruva så att den kan användas som substitut till syntetisk grafit.

Grönare och billigare energi en nyckel

För att förklara vad fördelen med naturlig grafit skulle vara för Leading Edge Materials potentiella kunder börjar Filip Kozlowski med att berätta om bakgrunden till att man har använt syntetisk grafit i litiumjonbatterier. Det är något man har varit tvungen till eftersom grafiten behöver vara så pass ren, säger han.

När grafiten produceras i syntetisk form kan man bestämma hur grafiten ska se ut.

– En stor mängd av den här grafiten kommer från Kina. Där tar man oljekoks som hettas upp till väldigt höga temperaturer så att alla orenheter bränns bort. Fördelen är att man kan styra processen. Men det här kräver mycket energi, och energi kostar mycket. Det påverkar också Kinas miljö negativt. Fördelen, som vi ser det, är att vi kan förfina vår grafit med hjälp av svensk, grön elproduktion. Den största insatskostnaden i batteritillverkningen är energi och om vi har tillverkningen i Sverige får vi tillgång till både grönare och billigare energi, säger Filip Kozlowski.

Bloomberg nämner förutom Northvolt även att ni för diskussioner med BMW, stämmer det?

– I en uppbyggnadsfas för en helt ny industri är det naturligt att det löpande förs samtal med framtida partners och potentiella kunder. Vi är en del av EU:s batteriallians, som har skapats av EU-kommissionen. I denna allians finns hela värdekedjan representerad. Syftet är att få till en europeisk batteriproduktion. För att göra det måste man bryta ned barriärerna mellan olika parter och få till samarbeten.

Hur snabbt skulle ni kunna börja leverera grafit?

– Vi har inga kunder att sälja vårt material till i Europa i dagsläget. Samtidigt måste vi samarbeta med framtida kunder för att kunna ta fram material som de vill ha. Nästa naturliga steg, när vi har identifierat den förädlingsprocess vi ska använda oss av, är att anlägga en pilotanläggning där vi kan demonstrera hur vår produktion kommer att fungera. Sedan kan vi finjustera processen tillsammans med våra kunder. Först i nästa steg kan avtal finnas på plats.

Kommersiell grafitproduktion kan snart bli verklighet

För att påbörja en kommersiell produktion kommer Leading Edge Materials att behöva bygga en förädlingsanläggning utöver den nuvarande gruvan och då kan nya tillstånd komma att behövas.

– Optimistiskt sett ser jag att vi kommer att ha en kommersiell produktion av grafit för litiumjonbatterier om två år, säger Filip Kozlowski.

Leading Edge Materials vd Blair Way ger i Bloombergs artikel en beräkning av hur mycket billigare ett Teslabatteri skulle kunna bli om det innehöll renad naturlig grafit i stället för syntetisk. Ett Teslabatteri för 20 000 dollar innehåller enligt räkneexemplet syntetisk grafit för 1 200 dollar. Med renad naturlig grafit skulle priset på grafiten kunna bli 40 procent lägre.

– Det kan tyckas som en liten summa i sammanhanget, men i den här marknaden är det extrema volymer och små marginaler. Producenten kommer att behöva skära i alla kostnader som finns för att bli konkurrenskraftiga, säger Filip Kozlowski.

Utöver grafiten tittar Leading Edge Materials även på utvinning av litium och kobolt i Sverige, Norden och Europa. Företaget har bland annat gjort två borrprogram för att undersöka tillgången på litium strax norr om Gävle.

– Om vi kommer igång med grafitförsäljning till batterifabriker ligger det nära till hands att titta även på de andra materialen som behövs. Att vi vill hitta kobolt i Europa beror inte bara på miljöaspekten, utan också på den sociala. Mycket av den kobolt som används i dag kommer från Kongo där den utvinns under mycket dåliga arbetsförhållanden och i vissa fall till och med grävs upp av barnarbetare. Om vi kan bryta materialen i Europa omfattas processen av västerländsk gruv- och miljölagstiftning och vi och våra eventuella kunder kan vara mer säkra på att det har gått till på rätt sätt.

Batterifabrik kommer behöva mycket grafit

Enligt Northvolts vd Peter Carlsson kommer batterifabriken bland annat att behöva 35 000 ton grafit per år och 25 ton nickelmetall. Erika Ingvald, enhetschef på SGU, Sveriges geologiska undersökning, anser att det finns potential att utvinna kobolt, nickel, grafit, mangan och litium i Sverige.