Ny studie: 130 000 arter har utrotats

2015-06-09 15:42  
Dvärgflodhästen hör till de arter som är starkt hotad och ingår i ett internationellt avelsprogram. Den här ungen föddes i Parken Zoo under 2014. Foto: Parken Zoo / TT

Människan har utrotat 130 000, sju procent, av alla kända djurarter på jorden, enligt en studie.

Siffran är många gånger högre än tidigare uppskattningar. Den grundas på helt nya beräkningar av utdöendetakten bland ryggradslösa djur.

Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, har utförts av forskare i Frankrike och USA.

De konstaterar att oron är stor för vad som håller på att hända med den biologiska mångfalden på jorden, och att de flesta experter är ense om att vi befinner oss mitt i ett massutdöende där en mycket stor andel av alla djur, växter och svampar riskerar att utplånas.

Men de konstaterar också att detta inte återspeglas i listorna över utdöda och hotade arter som Internationella naturvårdsunionen (IUCN) sammanställt. Av de 1,9 miljoner arter som namngivits är bara 799, ynka 0,04 procent, uppsatta som utdöda.

Detta låter inte så märkvärdigt. Hur kan man tala om ett pågående massutdöende med en så fjuttig siffra? Är det, som vissa tvivlare hävdat, en myt att så många arter är hotade? Om inte, varför är så få utdöda arter listade?

Forskarna påpekar att detta är ett problem. Listorna har gett ammunition åt sådana som förnekar utdöendet.

Men de påpekar samtidigt att förklaringen är enkel. Merparten av alla arter på jorden är ryggradslösa djur, framför allt insekter – och en överväldigande majoritet av dem är mycket dåligt kartlagda.

Cirka 1,4 miljoner ryggradslösa djur har namngivits. Av de krypen har endast 15 911 satts upp på rödlistan. Resten är för dåligt kända för att kunna listas.

Det är med andra ord inte så underligt att listorna över utdöda arter är så korta. IUCN:s kriterier för rödlistning är hårda. På listan hamnar bara arter som med mycket stor säkerhet är utdöda.

Men sådant är svårt att veta när det handlar om myror, skalbaggar, termiter, sniglar och snäckor. Så vad göra?

I den nya studien föreslår forskarna en enkel lösning. De utgår från en egen studie av 200 slumpvis utvalda arter av landlevande snäckor som visar att en mycket hög andel av dem, 20 arter (10 procent), med största sannolikhet är utdöda.

De grundar antagandet på att dessa arter var mycket vanliga för ett antal årtionden sedan, innan deras livsmiljöer skövlades och de utsattes för dödliga hot i form av främmande arter som introducerats av människan.

Sedan dess har de inte observerats, trots att många experter besökt deras ursprungliga utbredningsområde. Det är därför rimligt att anta att de fullständigt utrotats.

Forskarna använde sig också av en annan, matematisk modell, som bygger på hur väl undersökta arternas livsmiljöer är. Om många experter letat ett visst antal gånger efter en art utan att hitta den, är den utdöd, enligt modellen.

Resultaten efter att forskarna analyserat de båda modellerna är entydiga: Cirka 130 000 av alla kända, namngivna landlevande djurarter är utdöda, merparten utrotade av människan.

Detta är sju procent av de 1,9 miljoner arter som hittills namngivits. En förbluffande stor andel av den biologiska mångfalden på jorden har med andra ord gått förlorad – utan att vi känt till det.

Siffran är klart högre än den som beräknats för de två bäst kända grupperna av organismer, däggdjur och fåglar, cirka 1,3 procent. Alla är dessutom ense om att siffran är korrekt.

En del har dragit slutsatsen att en ungefär lika stor – eller snarare liten – andel av de ryggradslösa djuren har dött ut. Men forskarna i den nya studien avvisar detta. De erkänner att beräkningen är grov och kan visa sig vara fel. Men de är säkra på att sju procent är närmare sanningen än 1,3 procent.

Har de rätt är massutdöendet som så många spekulerat om inte längre en hypotes utan ett faktum.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

 

Mer om: Utrotningshot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt