Ny spårmetod för koldioxid i havet

2013-12-16 09:18  
Foto: Stig Bjørgen Øen

Havet blir surare av ökade halter koldioxid. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ny metod för att mäta gashalten.

Metoden handlar om att ett nytt mätinstrument, i form av en sensor, tagits fram. Sensorn mäter det tryck som koldioxidgasen utövar i vatten.

- Sensorn har ett membran som släpper igenom koldioxid. Innanför membranet finns en ännu så länge hemlig lösning innehållande ett ämne. Det är en fluorofor som ändrar egenskap vid ändrat pH. När koldioxiden kommer in i lösningen så sjunker pH-värdet, vilket skapar en förändrad optisk signal från ämnet. Vi mäter livstiden av den optiska signalen, och därmed halten av koldioxid löst i vatten, säger Per Hall, professor i marin sedimentdiagenes vid Göteborgs universitet.

Sensorn, som är av titan, fungerar autonomt. Tester i havet har visat att sensorn fungerar i havet i mer än sju månader utan avbrott.

- Vad som är bra med sensorn är att vi i framtiden kan få en bättre bild av långtidsförändringar. Finns det skillnader mellan norra och södra halvklotet och mellan olika årstider, säger Per Hall.

Koldioxidsensorn har hittills använts i vetenskapliga studier av Koljöfjorden i Bohuslän. Studierna omfattade bland att upptäcka när vårblomningen börjar, hur länge den varar, och hur den påverkar koncentrationerna av löst oorganiskt kol och syrgas.

Det nya instrumentet kan också vara användbart i fiskeindustrin, eftersom stora doser av koldioxid kan kväva odlad fisk.

Mer om den nya sensorn redovisas i avhandlingen Development and use of an optical pCO2 sensor in marine studies, av Dariina Atamanchuk.

Havets försurning

  • Ökade halter av koldioxid gör att havet försuras.
  • Havets halt av koldioxid kan mätas med µatm, vilket är ett tryck-baserat koncentrationsmått. Måttet betyder mikro atmosfärer. En µatm är lika med 0,000 001 atmosfärer.
  • Före år 1750 var halten koldioxid i atmosfären kring 280 µatm. I dag ligger den på 390 µatm.
  • En följd av denna ökande mängd koldioxid i atmosfären är att det också lösts mer i havens ytvatten. Detta har medfört att pH sjunkit något, ca 0.1 pH enhet.
  • Den nya sensorn, framtagen av Göteborgs universitet, kan mäta så låga koncentrationer som 100 µatm i vatten.

Källa: SMHI (http://www.smhi.se/havetsforsurning/Bakgrund).

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt