Ny läcka av kontaminerat vatten i Västerås

2013-02-20 14:44  

Ytterligare en av Westinghouse verkstäder i Västerås har haft felkopplat processvatten. I fredags stoppades radioaktivt avfallsvatten från att rinna ut i området utanför anläggningen.

Kärnbränslebolaget Westinghouse har hittat ännu en felkoppling av radioaktivt processvatten vid en av sina anläggningar i Västerås.

I fredags stoppade man radioaktivt spillvatten och kylvatten från serviceverkstaden Trym att rinna ut i dagvattnet. Vattnet skulle vara kopplat till rör som går till reningsverket i Västerås.

I stället har vatten som används när ventiler från kärnkraftsreaktorernas heta inneslutningar trycktestas och rengörs gått ut i dagvattensystemet och vidare till områden utanför Trym, som ligger i Tegnérområdet i Västerås.

Efter att företaget i höstas upptäckt en annan likadan felkoppling på Westinghouse andra anläggning i Västerås, vid Finnslätten, tvingade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, bolaget i november att se över all vattenhantering i de olika verksamheterna.

Bolaget har den senaste tiden därför genomfört färgprover för att undersöka om också processvattnet från Trym varit felaktigt kopplat till dagvattensystemet. Nu bedömer man att så varit fallet. Färgade vattnet har setts rinna ut i Tegnérområdet utanför Trym, enligt SSM.

-I fredags bekräftades bolagets misstankar och man stoppade då all vattenhantering och tömde tankarna, säger Nils Addo, handläggare på SSM.

Westinghouse vill i nuläget inte kommentera händelsen med hänvisning till att utredningar pågår, uppger man för Ny Teknik. I sitt veckomeddelande till SSM skriver bolaget att spillvatten och kylvatten från Trym varit kopplat till en "kulverterad dagvattenledning".

- Det är allvarligt, det ska inte förekomma okontrollerade utsläpp från företaget. Men vi vet ännu inte så mycket om utsläppet, bolaget har ännu inte rapporterat vilka mätningar man tänker göra, säger Nils Addo.

Anställda på Trym ska dock ha filtrerat bort en del av radioaktiviteten innan vattnet har släppts ut. I tidigare dokument har bolaget uppgett att Trym använt utsläppsgränsen 200 becquerel per liter vatten.

I september i fjol stoppades en slambil vid bolagets grind vid anläggningen på Finnslätten i Västerås av ett gammalarm. Det visade sig att den sugit slam från dagvattenbrunnar och att slammet var så kontaminerat att det inte kunde friklassas.

Brunnarna fanns strax utanför verkstaden "Fuel service center". Utredningar visade senare att kontaminerat avfallsvatten, som varit kopplat till reningsverket i Västerås, via dagvattnet runnit ut i diken utanför anläggningsområdet. Felkopplingen tros ha funnits där sedan anläggningsstarten för 25 år sedan.

Westinghouse och SSM har konstaterat bland annat kobolt-60, uranisotoper och andra radioaktiva ämnen i jorden och växterna runt omkring dikena.

Även om doserna betecknas som små måste Westinghouse, enligt föreläggandet från SSM, gräva bort stora mängder dikesjord samt utreda vart tidigare bortforslat kontaminerat slam deponerats. Enligt uppgift till Ny Teknik har det åtminstone i två omgångar lagts på soptippen Gryta utanför Västerås.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt