Ny chans för forskningsreaktor

2014-08-14 09:52  

Utbildningsminister Jan Björklund ställer sig nu bakom tanken på en ny svensk forskningsreaktor. Ett två år gammalt förslag från forskarvärlden utreds av Vetenskapsrådet. Det är en ny chans för den svenskutvecklade blykylda Electra-reaktorn.

Det har väckts nytt liv i diskussionerna om att bygga en svensk forskningsreaktor. Redan 2012 skickade rektorerna på KTH, Chalmers och Uppsala universitet in ett förslag till Utbildningsdepartementet om att utreda frågan. Sedan dess har den suttit i väntrummet.

Först i maj i år skickades frågan på remiss till Vetenskapsrådet, som ska komma med ett svar den 1 oktober, skriver Dagens Industri.

-Om Vetenskapsrådet säger ja menar jag att vi bör gå vidare, säger Jan Björklund till tidningen.

Syftet med reaktorn är inte att alstra energi. Förslaget gäller en ren forskningsanläggning inom bränsleåtervinning och nya reaktortyper, de så kallade fjärde generationens kärnkraftssystem.

Kärnan i det Vetenskapsrådet nu utreder är en svenskdesignad reaktor med namnet Electra, European Lead Cooled Training Reactor.

Det självcirkulerande kylmediet är bly, vilket gör reaktorn mycket säker för bland annat bränsleskador. Det kan bli den första i världen som kyls med bly utan tillsatser.

Bränslet är en ny komposition som bland annat innehåller plutonium. Själva reaktorn blir mycket liten. Hela byggnaden kan bli under 1 000 kvadratmeter.

Ursprunget till Electra-konceptet är Genius-projektet, ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Uppsala universitet kring teknik för blykylda reaktorer. Det startade 2009 – och det finansierades av Vetenskapsrådet.

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH, är en av de drivande personerna bakom Electra.

-Angående chanserna att få genom detta i Sverige har jag ingen aning, säger han och konstaterar att bland annat Centerpartiet lär vara tveksamma till förslaget.

Reaktorn skulle kunna tas i drift tidigast 2023. Men det förutsätter att projektet klarar att följa en snäv tidsplan för design, konstruktion, byggnationer och tillverkning av bränsle.

Universitetens förfrågan gäller inte bara de ekonomiska förutsättningarna. De efterlyser också en utredning av det vetenskapliga värdet av en sådan forskningsanläggning. Många svenska forskare och institutioner berörs, men i ansökan tas också flera exempel på utländska intressenter upp.

Svenska forskare är å sin sida redan involverade i internationellt arbete kring generation 4-reaktorer. Vid Frankrikes natriumkylda ASTRID har svenska bland annat analyserat haverier och härddiagnostik. I Belgien utvecklas den bly-vismutkylda Myrrha, där svenska forskare har undersökt säkerhetsaspekter kring kylning och bränsle.

 

Den kanske största frågan för generation fyra-projekt som Electra är bränsleutnyttjande. Framtida reaktorer skulle kunna krama ur 100 gånger mer ur bränslet än dagens, med en motsvarande minskning av förvaringstiden. De har också möjlighet att bli avsevärt mycket säkrare än dagens reaktorer.

Den föreslagna placeringen för Electra är Oskarshamn. Till själva reaktorn skulle en anläggning för bränslehantering byggas där man kan återvinna och tillverka det experimentella kärnbränsle som reaktorn skulle behöva. 70 kilo plutonium till Electra kräver att 7 ton använt bränsle från svenska lättvattenreaktorer behandlas, en process som kan ta två år.

”Anläggningen skulle kunna tas i drift inom ett årtionde, och då bli ett världsunikt forsknings- och utbildningscentrum för utvecklingen av fjärde generationens kärnkraftssystem", skriver rektorerna i sitt brev till Utbildningsdepartementet.

I ansökan beräknas kostnaden till 1,5 miljarder kronor. I det ingår nya laboratorier och experimentverkstäder vid universiteten och även en eldriven fullskalemodell av reaktorn, förlagd till KTH.

Niklas Dahlin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt