Nu går också Sverige med i nya koldioxidklubben

2009-08-19 15:04  
Näringsminister Maud Olofsson fick i dag igenom att Sverige går med som medlem i Global CCS Institute. Foto: Lars Anders Karlberg

Den svenska regeringen beslutade i dag på regeringssammanträdet att gå med i den nybildade "koldioxidklubben" Global CCS Institute. Över 20 länder och 90 stora företag är redan med.

Det är den australiska regeringen som står bakomGlobal CCS Instituteoch finansierar hela verksamheten med 100 miljoner australiska dollar per år i fyra år.

Projektet handlar om att få fart på CCS-tekniken, det vill säga att avskilja koldioxiden från kolkraftverk och andra industriprocesser och begrava den i lämpliga geologiska formationer på flera hundra meters djup på land eller till havs.

Inom naturgasutvinningen finns det redan en etablerad teknik att skilja ut och ta hand om koldioxiden – carbon capture and storage CCS.

Där har marknadskrafterna talat. För att rena naturgasen måste koldioxiden avskiljas. Den kan sedan pumpas tillbaka i gaskällorna för att öka trycket och få ut mer gas. Det är framför allt i Norge och USA som detta pågår.

Men i de stora processindustrierna runt om i världen – cementindustrin, stålindustrin och kolkraftverken - som förbrukar stora mängder fossilt bränsle, har man ännu inte kommit fram till en kommersiellt beprövad teknik.

Det forskas i dag på tre olika metoder – pre combustion, post combustion och oxy fuel – men ingen metod har ännu prövats i stor skala.

Svenska Vattenfall har en liten pilotanläggning i Tyskland och har planer på två större demonstrationsanläggningar – en i Tyskland och en i Danmark.

Även de andra stora, europeiska energibolagen har liknande planer.

Lokala protester mot CO2-begravning
Men just nu står allting stilla på grund av svårigheterna att hitta lämpliga ställen att trycka ned koldioxiden i marken.

- Vi har mött protester mot att göra geologiska undersökningar både i Danmark och i Tyskland, säger Vattenfalls talesman i miljöfrågor Staffan Görtz till Ny Teknik på onsdagen.

Vattenfall har hittat två ställen öster om Berlin, som skulle kunna vara lämpliga att begrava koldioxiden i, samt i ett uttjänt gasfält i närheten av Altmark i norra Tyskland.

I Danmark vill Vattenfall undersöka ett gammalt prospekteringsområde för olja och gas utanför Ålborg på Jylland.

Men i samtliga fall har motståndet från de närboende blivit för stort och Vattenfall vet i dag inte om projekten kan bli av.

- Det skapar problem för den fortsatta planeringen av våra två demonstrationsprojekt i Jänschwalde i östra Tyskland och i Nordjyllandsverket i Danmark. Utan godkänd plats att lagra koldioxiden kan vi inte bygga demonstrationsanläggningarna, säger Staffan Görtz.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt