Norge kan bli först med avskiljning från cementfabrik

2016-04-20 06:00  

En norsk fabrik kan bli den första cementtillverkaren i världen som lagrar sina koldioxidutsläpp i underjorden.

Cementindustrin står för mellan 3 och 5 procent av världens nettoutsläpp av koldioxid. Förhoppningen är att bidraget till atmosfären kan minska i framtiden med hjälp av koldioxidavskiljning och -lagring.

I Norge planerar staten att medfinansiera ett projekt för att i stor skala testa avskiljning och lagring av koldioxid från industrin. Tanken är att en befintlig fabrik ska utrustas med teknik för att separera gasen, som sedan ska ledas ner under Nordsjön.

Tre fabriker är kandidater till satsningen: en konstgödseltillverkare, en sopförbränningsanläggning och Norcems cementfabrik i Brevik.

Norcem är en del av den tyska koncernen Heidelbergcement, där även Cementa ingår. Utvecklingschefen Stefan Sandelin tror att den norska systerfabriken ligger bra till i urvalsprocessen.

– Vi har stora förhoppningar att vår fabrik kan bli den som det satsas på, säger han.

Tanken är att den nya anläggningen ska stå klar år 2020. Om cementfabriken väljs ska 400 000 ton koldioxid per år avskiljas och lagras. Det skulle motsvara en halvering av anläggningens utsläpp till atmosfären.

– Vi går stegvis framåt för att undvika att göra stora fel, säger Per Brevik, hållbarhetschef på Heidelbergcement.

Utbyggnaden väntas kosta nära två miljarder svenska kronor. Förhoppningen är att den norska staten ska stå för ungefär 90 procent av kostnaden.

– Det skulle vara otroligt roligt om vi blir utvalda. Framför allt för att kunna visa miljömässigt att tekniken fungerar. Men också för att visa att det är väldigt stora pengar inblandade. Man behöver hitta incitament för hur koldioxidlagring ska finansieras, säger Stefan Sandelin.

Norcem har under ett par år i liten skala testat fyra metoder för att avskilja koldioxid från cementtillverkning. Mest lovande är en metod där ammoniakderivat, så kallade aminer, används för att reagera med koldioxiden i rökgasen. Avskiljningen är energikrävande men vid cementfabriken i Brevik kan spillvärmen användas.

I Sverige har Cementa deltagit i projekt där forskare och näringsliv gemensamt har undersökt förutsättningarna för koldioxidlagring.

– Vi har konstaterat att Sverige ligger beslutsmässigt och myndighetsmässigt efter. Det behövs myndighetsinitiativ för att hitta  en gemensam lagringsplats. Industrin har ett ansvar för att avskilja koldioxiden men det kan inte vara varje enskild industris ansvar att lagra den, säger Stefan Sandelin.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt