Nödrop från vindbranschen:<br></br>Stoppa sega överklaganden

2007-11-06 13:00  
Alltför krångligt att få tillstånd i Sverige.

Utbilda fler domare i vindkraftsfrågor, snäva in den grupp som har rätt att överklaga ett beslut och sätt en gräns för hur många gånger man får överklaga ett vindkraftsärende. Det kräver vindkraftsbranschen av politikerna.

- Det har gått för långt med rätten att överklaga ett vindkraftstillstånd. Gruppen "sakägare" har blivit för stor samtidigt som allt fler vindkraftsärenden överklagas till högre instans. Det måste bli ett slut på alla okynnesöverklaganden, säger Mattias Rapp, vd för vindkraftens branschorganisation Svensk Vindkraft.

Ett 70-tal representanter för vindkraftstillverkare, vindkraftsägare, projekteringsföretag, investerare, kraftbolag, konsulter, advokatbyråer och försäkringsbolag hade på tisdagen samlats i Stockholm till en konferens om vindkraftens framtid i Sverige.

Fördubblad vindproduktion
De lyssnade till den förre Vattenfallsdirektören Nils Anderssons förslag till hur vindkraften i Sverige skulle kunna byggas ut ännu mer än det mål som regering och riksdag enats om.

Det nuvarande målet för all förnybar energiproduktion - vindkraft, biobränslen och vatten - är 10 TWh/år till år 2010. Vid år 2016 väntas den totala förnybara energiproduktionen vara 17 TWh/år varav vindkraften väntas svara för 7 TWh.

I år kommer den svenska vindkraftsprodukten att uppgå till 1,4 TWh. Det är mindre än 1 procent av den svenska elförbrukningen.

Nils Andersson och föreningen Svensk Vindkraft föreslår en total vindkraftsproduktion i Sverige år 2020 på hela 25 TWh.

Bort med miljöprövningen
Men för att komma dit krävs snabbare handläggningstider av tillståndsprövning, inga onödiga förseningar på grund av överklaganden och bort med vindkraftsfrågan från miljödomstolen.

- I dag är det ett lotteri hur tillståndsgivningen hanteras - hur många överklaganden blir det och finns det tillräckligt med kompetenta domare, säger Mattias Rapp.

Vindkraft definieras i dag som miljöfarlig verksamhet och måste därför ha tillstånd från miljödomstolen, vilket gör hela tillståndsprocessen onödigt krånglig.

- Det räcker med plan- och bygglagen. I dag kan ta flera år från det att man börjar projektera till dess att man kan börja bygga. I Danmark kan ett ärende avgöras på bara några månader, säger Mattias Rapp.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt