Minimal klimatvinst med fördubblad kollektivtrafik

2013-09-09 13:24  

Även om kollektivtrafiken fördubblas så minskar utsläppen av koldioxid bara marginellt. Det konstaterar VTI-forskare i en ny rapport.

Sverige fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030, enligt regeringens mål. Förra sommaren tillsattes en utredning som studerar ett antal möjliga sätt att minska utsläppen. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag att bedöma hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska utsläppen av klimatgaser.

VTI-forskarna konstaterar nu i sin rapport att även om kollektivtrafiken skulle fördubblas mellan år 2010 och 2030 så skulle utsläppen knappt påverkas. Orsaken är att biltrafiken också väntas öka kraftigt. De totala utsläppen av koldioxid skulle bli 15 istället för 16 miljoner ton, vilket forskarna ser som ett mycket begränsat bidrag till ambitionerna om fossilfri fordonsflotta.

- Förklaringen är att kollektivtrafiken utgör en liten del, och bilismen en väldigt stor del av det totala transportarbetet i utgångsläget. Även om alla nya kollektivtrafikresenärer skulle vara tidigare bilister är effekten på bilresandet liten, skriver forskarna.

Dessutom skulle det vara en stor utmaning att lyckas fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken. I ett räkneexempel studerar forskarna vilka effekter en rad kraftfulla politiska åtgärder skulle få: Höjd skatt på drivmedel med 50 procent, ingen avdragsrätt för arbetsresor, sänkt taxan för kollektivtrafiken med 25 procent plus en utbyggnad av buss- och pendeltågstrafiken för att kunna ta emot de nya resenärerna. Slutsatsen är att det kollektiva resandet ändå bara skulle öka med 44 procent.

Charlotta von Schultz

Mer om: Energi Miljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt