Miljonregn över svensk solenergi

2013-01-15 10:08  

Energimyndigheten delar ut 108 miljoner kronor till sex svenska solenergiprojekt. Mest pengar får ett projekt som omvandlar solenergi till bränsle.

Fem av de finansierade projekten utvecklar nya typer av solceller som ska bli billigare, mer flexibla och mer effektiva än dagens kommersiella solceller. Det sjätte projektet ska bygga apparater som omvandlar solenergi till bränsle, något som inte finns på marknaden idag.

Samtliga sex projekt har potential att öka andelen förnybar energi i Sverige, enligt Energimyndighetens bedömning.

– Solceller och solbränsle är viktiga framtidsområden där svenska forskare kan bidra till energiomställningen både lokalt och globalt, samtidigt som teknikutvecklingen kan ge arbetstillfällen i Sverige, säger Birgitta Palmberger som är avdelningschef för Energimyndighetens teknikavdelning i ett uttalande.

Här är de sex projekten som får dela på sammanlagt 108 miljoner kronor.

Direkta processer för solbränsle – från naturlig till artificiell fotosyntes

Projektledare Stenbjörn Styring, vid Uppsala universitet, får 34 miljoner kronor under fyra år. Projektet ska bygga två olika typer av apparater som omvandlar solenergi till bränsle, exempelvis vätgas. Den ena apparaten bygger på konstgjord fotosyntes, den andra utnyttjar mikroorganismer som producerar bränslet.

Molekylära solceller för förnybar energi

Projektledare Anders Hagfeldt, vid Uppsala universitet, får 29,2 miljoner kronor under fyra år. Projektet ska både ägna sig åt grundläggande forskning inom molekylära solceller såväl som tillverkning av solcellsmoduler och tester utomhus. Det är ett samarbete mellan Uppsala universitet och KTH där även Swerea IVF och avknoppningsföretaget Dyenamo deltar.

Ångström Thin Film Solar Center

Projektledare Marika Edoff, vid Uppsala universitet, får 17 miljoner kronor under fyra år för att fortsätta utvecklingen av tunnfilmssolceller. Dels av det etablerade materialet CIGS (koppar, indium, gallium, selen), dels av det nya alternativet CZTS (koppar, zink, tenn, selen).

Tryckta flexibla organiska solceller

Projektledare Olle Inganäs, vid Linköpings universitet, får nio miljoner kronor under tre år. Forskarna ska arbeta med metoder för att tillverka en ny typ av solceller av plast. Sådana så kallade organiska solceller ska kunna tryckas i en snabb och billig process ungefär som man tillverkar tidningar idag.

Fotonfission och -fusion: Bortom gränsen för konventionell solenergiteknik

Projektledare Bo Albinsson, vid Chalmers tekniska högskola, får nio miljoner kronor under tre år. Projektet ska utveckla en teknik som tar till vara på energin i en större del av solens ljusspektra. Målet är att mer än halvera solcellens yta utan att göra avkall på effekten, vilket innebär att verkningsgraden mer än fördubblas.

Solceller med nanotrådar för av billigare förnybar energi

Projektledare Lars Samuelson, vid Lunds tekniska högskola, får nio miljoner kronor under fyra år. Forskarna utvecklar solceller med nanotrådar som har hög verkningsgrad och kan tillverkas till rimliga kostnader. I samarbetet deltar företaget Sol Voltaics.

Charlotta von Schultz

Mer om: Solceller Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt