Energi

Mer biogas till gasbilarna

Av all biogas som tillverkas i Sverige förädlas nu nästan hälften till fordonsgas. Tidigare gick det mesta till värmeverken.

Publicerad Uppdaterad

Den stora nyheten i Energimyndighetens senaste rapport om den svenska produktionen av biogas är att fordonsgas för första gången är större än värmegas.

Från reningsverkens rötslam, bondgårdarnas gödsel, soptipparnas sopor och industriavfall producerades förra året 1 387 GWh biogas.

Av det gick 606 GWh rågas till värmeproduktion medan 609 GWh uppgraderades till fordongas.

Det är första gången som det går mer biogas till fordonsgasdrift än till värmeproduktion, konstaterar Energimyndigheten i rapporten Produktion och användning av biogas 2010.

Det är främst den kommunala busstrafiken i de större svenska städerna som driver upp efterfrågan på biogas och investeringar i ny teknik för uppgradering av den råa metangasen till användbar fordonsgas.

För fem år sedan gick bara drygt 100 GWh till fordonsgas. Varje år sedan dess har gasbilar och gasbussar fått 100 GWh fordonsgas att rulla på.

Det är i storstadslänen som efterfrågan är störst – och följaktligen också produktionen. 60 procent av biogasproduktionen sker i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Även i Västernorrland produceras en hel del biogas.