Människan inte stora boven bakom kväveutsläpp i haven

2016-01-08 15:03  
Mätstation på Bermudas. Foto: Brown Univ.

Tidigare atmosfärsmodeller visar att människan orsakar merparten av kväveutsläppen i haven. En ny studie hävdar att så inte är fallet.

- Det är i grunden goda nyheter, säger forskaren Meredith Hastings vid Brown University i ett pressmeddelande, men det finns också en nackdel med detta.

- Tillförsel av kväve kan öka havens förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären, vilket motverkar de ökade koldioxidutsläppen. Om vi nu inte tillför så mycket kväve som vi tidigare trott kan vi heller inte dra nytta av denna fördel i kolcykeln.

Kvävgas är den vanligaste gasen i atmosfären och en viktig näringskälla för växter och mikroorganismer.

Men för mycket kväve vattenmiljöer kan orsaka övergödning av alger, som då sätter ekosystemet i obalans. Stark algblomning tär på vattnets syre vilket leder till fiskdöd och andra problem.

Vid sidan av sådana problem finns det en positiv sida med överskott av kväve. Detta kan stimulera tillväxten av växtplankton och andra organismer som använder fotosyntes. Fotosyntesen konsumerar koldioxid, så ökad biologisk aktivitet kan öka havens förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären.

Mänskliga aktiviteter tillför stora mängder kväve till atmosfären genom exempelvis förbränning av fossila bränslen och biomassa. En del av detta kväve hamnar i haven, och vissa atmosfärsmodeller antyder att 80 procent av kvävetillförseln kan hänföras till mänskliga aktiviteter. Alltså en betydande del av tillförseln av nytt kväve.

- Vi ville ta reda på om inte haven också själva avger kväve, säger Hastings. För i så fall är kvävetillförseln inte bara nytt kväve, sett ur havens perspektiv. Då är det återvinning.

I studien utsåg forskarna Bermuda till en lämplig plats att undersöka saken. Bermuda ligger nära 1000 km från USAs östkust. Vädret över öarna skiftar stort under ett år. Större delen av året kommer tropiska vindar in från havet och blåser norrut. Men på vintern ändras atmosfärstrycket och för ut luftmassor från USAs kontinent över öarna. Dessa vindar för med sig mängder av föroreningar från industri och jordbruk.

Därmed blir det lätt att skilja på de olika utsläppskällorna. Studien visade att havets egen produktion av kväve spelade en mycket större roll i produktionen av organiskt kväve än man tidigare trott och att kväve som bildats av mänsklig aktivitet är överdriven i tidigare atmosfärsmodeller.

Hastings och hennes kolleger uppskattar att endast 27 procent av den totala kvävetillförseln i haven härrör från mänsklig aktivitet – jämfört med 80 procent som antagits i tidigare modeller.

- Modellerna är inte rättvisande, anser Hastings. Vi saknar en del kunskap på området, vilket är intressant att undersöka.

Undersökning har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt