Lena Sommestad vill inte <br></br>ta strid mot bergvärmarna

2008-05-13 07:34  

- Jag tycker inte att man ska ställa fjärrvärme och bergvärme mot varandra. Båda behövs. I fjärrvärmeverken tar vi vara på sådant som andra inte kan använda – en resurs som annars skulle gå förlorad.

Det säger Lena Sommestad, vd för organisationen Svensk Fjärrvärme, i en kommentar till den kritik som fjärrvärmebranschen får av elprofessorn Harry Frank och bergvärmens förespråkare i samband med en konferens i morgon i Stockholm.

-Vi förnekar inte att ett fåtal kraftvärmeverk fortfarande använder fossilt bränsle. Den kritiken får vi ta. Men steg för steg försvinner det fossila bränslet ur kraftvärmeverken och ersätts av mer lågvärdig energi från biobränsle och spillvärme från industrin, säger Lena Sommestad till Ny Teknik.

Tar vara på lågvärdig energi
Hon menar att fjärrvärmen sedan 1980-talet gjort en radikal omläggning från olja till förnybara bränslen.

År 2005 var andelen olja och kol nere i 13%. Samtidigt har branschen expanderat. Sedan 1990 har ingen sektor gjort mer än fjärrvärmen för att minska Sveriges utsläpp av kolsdioxid, enligt Lena Sommestad.

- Jag tycker inte att man ska ställa fjärrvärme och bergvärme mot varandra. Båda behövs. I fjärrvärmeverken tar vi vara på sådant som andra inte kan använda – en resurs som annars skulle gå förlorad.

- Hela Europa skulle kunna värmas med spillvärme från industrin och kolkondensverken, om vi bara kunde ta tillvara den på ett bra sätt, säger Lena Sommestad till Ny Teknik.

Släpper ut 47 gånger mer koldioxid
Men på bergvärmekonferensen på onsdag får fjärrvärmebranschen ta emot en riktig råsop från Harry Frank, den främste missionären för ökad elproduktion och elanvändning av ”svensk koldioxidfri el”.

Harry Frank har lusläst den 600 sidor tjocka rapporten från den statliga Klimatberedningen samt den rapport som konsultföretaget McKinsey & Co tagit fram för organisationen Svenskt Näringslivs räkning och som har titeln ”Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp i Sverige”.

Från detta material räknar han fram fjärrvärmen släpper 9 gånger så mycket koldioxid som elproduktion och 28 gånger så mycket som bergvärme i villa och 47 gånger så mycket som bergvärme och kyla i stora fastigheter.

Svenska energibolag producerar 150 TWh el och släpper ut 1,5 miljoner ton koldioxid.

Svenska fjärrvärmebolag producerar 47 TWh och släpper ut 4,4 miljoner ton koldioxid.

Det betyder att svenskproducerad el i genomsnitt genererar 10 gram koldioxid per kWh medan svensk fjärrvärme i genomsnitt släpper ut 94 gram koldioxid per kWh.

Oense om utsläppstalen
Men Mikael Gustafsson, expert på miljö- och energisystemfrågor på Svensk Fjärrvärme, kritiserar Harry Franks beräkningar.

- Vi säger att fjärrvärmens genomsnittliga utsläpp av koldoixod ligger på 70 gram per kWh men bara 35 gram om vi tar hänsyn till att fjärrvärmeverken också producerar cirka 7 TWh el per år och att denna mängd ersätter i huvudsak kolkondens, säger Mikael Gustafsson till Ny Teknik.

"Exportera ren svensk el till Europa"
Han anser att vi ska exportera svensk koldioxidfri el till Europa i stället för att i onödan använda elen här hemma, till exempel för uppvärmning.

Eftersom värmepumpar för bergvärme drivs med el är bergvärme en elslösare, enligt Mikael Gustafsson.

- Geotermi är bra, men man ska försöka att undvika att el används till uppvärmning. Det finns ett ord som skulle kunna användas i detta sammanhang – klimategoister. Det är klart att vi ska exportera elen i stället och hjälpa till med att minska klimatproblemet i Europa, säger Mikael Gustafsson.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt