Energi

Lång väntan på egen el

Medan Danmark redan tillåter kvittning mellan egenproducerad och köpt el har den svenska regeringen dragit frågan i långbänk. Under tiden blir kryphålen allt fler.

Publicerad

Det har nu gått mer än fem år sedan KTH-professorn Lennart Söder i en statlig utredning föreslog att egen-el-producenter skulle få sälja sitt överskott med avräkning en gång i månaden mot den köpta elen.

– Jag ville att det skulle vara fritt fram för en privatperson att kunna producera sin egen el utan att det ska kosta en förmögenhet att låta nätbolagen sköta administrationen, säger han.

Problemet då var att lagstiftningen krävde att all el skulle avräknas per timme. Det skulle bli orimligt dyrt för en liten egen-el-producent och det var det som Lennart Söder ville ändra på.

Men regeringen var inte redo att ta beslut.

– Det kändes som att frågan om nettodebitering hela tiden har hamnat långt ned på prioritetslistan. Det var till exempel samma statssekreterare som då höll i Saabkrisen och i nettodebitering.

Regeringen bollade frågan vidare till Energimarknadsinspektionen för en ny utredning som blev klar hösten 2010.

Men Energimarknadsinspektionens utredning totalsågades av i stort sett alla remissinstanser och regeringen lade hela frågan på is ett tag.

Först i somras tog regeringen tag i nettodebiteringen på nytt och tillsatte en ny utredning. Ansvarig minister är Anders Borg eftersom det är skatteregler som är huvudfrågan.

Uppdraget för utredningen är att ”ta fram lagförslag om införande av ett system med nettodebitering”.

I direktiven förtydligas att den handlar om att ”den förnybara el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet”.

Denna tredje nettodebiteringsutredning, som leds av Rolf Bohlin, tidigare anställd vid finansdepartementet, ska vara klar senast den 14 juni 2013.

Och då har det gått mer än fem år sedan den första utredningen gjordes.