Läkare vill leda uranundersökningen

2010-02-16 23:00  

De medicinska undersökningarna av uranhalten i kroppen hos anställda vid Kärnbränslefabriken i Västerås borde ledas av läkare.  Det anser Anders Seldén, överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Anders Seldén är överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och forskar kring hälsoaspekter av uran i dricksvatten.

Han anser att de medicinska mätningar som görs för att uppskatta personalens exponering för uran i kärnbränslefabriken, borde ledas av medicinsk expertis.

—Naturligtvis är det bra att man noga följer personalens uranintag. Men samtidigt tar de på sig ett stort ansvar när de låter utföra och tolka resultat av urinprovtagningar och lungmätningar själva, säger Anders Seldén.

Efter att det blev känt att personalen vid bränslefabriken hade högre uranhalter i kroppen än väntat i höstas, tog Anders Seldén kontakt med bolaget för att erbjuda  sin kliniks stöd när det gäller att bedöma  de kemiska hälsoriskerna från  de anställdas exponeringen av uran —  som inte bara är ett radioaktivt grundämne utan också kemiskt giftigt.

De säkerhetsansvariga inom bolaget nappade aldrig, förklarar han.

”Jag uppfattade inte att han erbjöd sin kliniks hjälp men självklart är vi tacksamma för all hjälp vi kan få”, uppger  Hans Mellander, strålskyddsföreståndare på Westinghouse i mejl till Ny Teknik.

Varken läkare inom Företagshälsovård n eller andra läkare är i dag inkopplade när det gäller att mäta och värdera  hälsoriskerna med den internkontimination som förekommer i bränslefabriken:

”I Sverige finns det naturligtvis mycket medicinsk sakkunskap men vi har inte i just den här studien haft något samarbete med medicinska experter. En erfarenhet vi dragit är emellertid att ett sådant samarbete vore mycket värdefullt”, uppger Hans Mellander.

Radioaktiv strålning från uran kan ge cancer, beroende på hur hög stråldosen är. Uran har i djurförsök också visat sig kunna skada njurarna genom att det är giftigt men exakt vilka doser som är skadliga är oklart och föremål för forskning. 

— Njurpåverkan på personer som dricker ur bergsborrade brunnar, där naturligt uran kan förekomma i vattnet, förefaller  svag . Men allt beror på dosen och anrikat uran innehåller andra proportioner av isotoper jämfört med de som finns  i naturligt uran, säger Anders Seldén.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt