Kvicksilver och TBT i Stockholmsfisk

2014-11-24 09:59  
Miljögifter i abborre.

Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter som kvicksilver och TBT. Längre ut i skärgården och västerut i Mälaren är halterna låga. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare vid IVL har analyserat miljögifter i abborre, som är en stationär fiskart och därför ger en bra bild av föroreningarna i området. På ett 20-tal platser från Stockholms ytterskärgård i öster till centrala Stockholm och vidare till centrala Mälaren har fiskar tagits upp.

- För de flesta ämnena var det en gradient med låga halter i ytterområdena i Stockholms skärgård och Mälaren och ökande halter närmare Stockholm, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från bland annat industrier och varvsverksamhet i Stockholm. Utanför Beckholmen i Stockholms ström finns höga halter av kvicksilver och tributyltenn, TBT, som tidigare användes i båtbottenfärger.

Mest oroade är forskarna över de mycket höga halter av PCB som hittades i fisk från Oxundasjön, norr om Upplands Väsby. Vad som har orsakat föroreningen är okänt och kompletterande studier pågår nu för att klarlägga källan.

Även i våras kom ett larm om att fisk från Oxundasjön innehöll höga halter PCB. Kommunen avrådde då från att äta fisk fångad i sjön.

Den ökade användningen av läkemedel i samhället märks också i IVL-studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.

- Den blandning av läkemedel vi hittar i fiskarna är oroande. Trots att reningsverken i dag har långtgående avloppsvattenrening så passerar en stor del av ämnen ut i vattenmiljön, säger Tomas Viktor, fisktoxikolog vid IVL, i ett pressmeddelande.

IVL tycker att studiens resultat både ger en ljus och en mörk bild av miljösituationen i området.

- Det är givetvis tråkigt att vi i urbana lokaler fortfarande mäter höga halter av ämnen som sedan länge varit förbjudna. Samtidigt är det positivt att halterna av miljögifter är låga i de områden i skärgården och Mälaren där det sker kommersiellt fiske och att halterna av flera ämnen trots allt minskat över tid, säger Magnus Karlsson.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt