Kvicksilver och TBT i Stockholmsfisk

2014-11-24 09:59  
Miljögifter i abborre.

Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter som kvicksilver och TBT. Längre ut i skärgården och västerut i Mälaren är halterna låga. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare vid IVL har analyserat miljögifter i abborre, som är en stationär fiskart och därför ger en bra bild av föroreningarna i området. På ett 20-tal platser från Stockholms ytterskärgård i öster till centrala Stockholm och vidare till centrala Mälaren har fiskar tagits upp.

- För de flesta ämnena var det en gradient med låga halter i ytterområdena i Stockholms skärgård och Mälaren och ökande halter närmare Stockholm, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från bland annat industrier och varvsverksamhet i Stockholm. Utanför Beckholmen i Stockholms ström finns höga halter av kvicksilver och tributyltenn, TBT, som tidigare användes i båtbottenfärger.

Mest oroade är forskarna över de mycket höga halter av PCB som hittades i fisk från Oxundasjön, norr om Upplands Väsby. Vad som har orsakat föroreningen är okänt och kompletterande studier pågår nu för att klarlägga källan.

Även i våras kom ett larm om att fisk från Oxundasjön innehöll höga halter PCB. Kommunen avrådde då från att äta fisk fångad i sjön.

Den ökade användningen av läkemedel i samhället märks också i IVL-studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.

- Den blandning av läkemedel vi hittar i fiskarna är oroande. Trots att reningsverken i dag har långtgående avloppsvattenrening så passerar en stor del av ämnen ut i vattenmiljön, säger Tomas Viktor, fisktoxikolog vid IVL, i ett pressmeddelande.

IVL tycker att studiens resultat både ger en ljus och en mörk bild av miljösituationen i området.

- Det är givetvis tråkigt att vi i urbana lokaler fortfarande mäter höga halter av ämnen som sedan länge varit förbjudna. Samtidigt är det positivt att halterna av miljögifter är låga i de områden i skärgården och Mälaren där det sker kommersiellt fiske och att halterna av flera ämnen trots allt minskat över tid, säger Magnus Karlsson.

Linda Nohrstedt

Mer om: TBT Kvicksilver

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt